ผิดหวัง “กรมวิชาการเกษตร” ไฟเขียวนำเข้า “ไกลโฟเซต”  แค่ 1.1 หมื่นตัน

29 ส.ค. 2565 | 10:12 น.

กมธ.เกษตรฯ ไล่บี้ “กรมวิชาการเกษตร” เปิดโควตา “ไกลโฟเซต” ปี 2565 ให้นำเข้า 2.4 หมื่นตัน กังขา นำเข้าแค่ 1.1 หมื่นตัน กังขา หายไป 1.3 หมื่นตัน เครือข่ายแม่กลองฯ ชี้เกษตรกรเผชิญสารเคมีราคาพุ่ง ขาดแคลน ซ้ำเติมทุกข์เกษตรกร

นางสาวอัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ทางผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ได้มาชี้แจงโดยมี พล.อ.ดนัย มีชูเวท รองประธาน กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ ปฎิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา  เป็นประธานในการพิจารณาในประเด็นเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรกรณีขาดแคลนสารไกโฟเชตใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งจากการที่ก่อนหน้านี้ กรมวิชาการเกษตร ได้เปิดโควตานำเข้าไกลโฟเซต ที่ 24,000 ตัน แต่ปรากฏว่าผู้ที่มาชี้แจง ได้อนุญาตให้นำเข้า 11,000 ตัน  แล้วอีก 1.3 หมื่นตันหายไปไหน

 

“ขัดคำสั่งของกมธ.ที่ให้นำเข้าตามพื้นที่ความเป็นจริงหรือไม่ ส่วนที่เหลือก็ไม่ออกใบอนุญาตเลย ส่งผลทำให้เกษตรกรต้องใช้ของแพง  และทางกมธ.จะใช้อำนาจของนิติบัญญัติในการแก้ประกาศกระทรวงที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรด้วย”

 

 

ผิดหวัง “กรมวิชาการเกษตร” ไฟเขียวนำเข้า “ไกลโฟเซต”  แค่ 1.1 หมื่นตัน

 

ผิดหวัง “กรมวิชาการเกษตร” ไฟเขียวนำเข้า “ไกลโฟเซต”  แค่ 1.1 หมื่นตัน

 

ผิดหวัง “กรมวิชาการเกษตร” ไฟเขียวนำเข้า “ไกลโฟเซต”  แค่ 1.1 หมื่นตัน

 

ผิดหวัง “กรมวิชาการเกษตร” ไฟเขียวนำเข้า “ไกลโฟเซต”  แค่ 1.1 หมื่นตัน