svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

20-21 ก.ค.นี้เตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อม พาณิชย์จัดมหกรรมฟู้ดทรัค@MOC

19 กรกฎาคม 2565

20-21 ก.ค.นี้เตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อมพาณิชย์จัดใหญ่งานมหกรรมฟู้ดทรัค@MOC มา 1 ได้ถึง 2  ชวนคนไทยชอปชิมอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด พร้อมศึกษารูปแบบธุรกิจก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการว่า 20 ราย

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย หรือ ไมโครเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความผันผวนของเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับโลก และเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้มีความแข็งแกร่ง

20-21 ก.ค.นี้เตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อม  พาณิชย์จัดมหกรรมฟู้ดทรัค@MOC

กรมฯ ได้กำหนดมาตรการความช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจต่างๆ รวมถึงประชาชนที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

20-21 ก.ค.นี้เตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อม  พาณิชย์จัดมหกรรมฟู้ดทรัค@MOC

 

ล่าสุด กรมฯ เตรียมช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ หรือ ฟู้ดทรัค ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น โดยเปิดพื้นที่บริเวณลานตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี ให้ผู้ประกอบการฟู้ดทรัคเข้าจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 20 -  21 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 - 15.00 น. มีผู้ประกอบการฯ เข้าร่วมงานกว่า 20 ราย สินค้าประกอบด้วย อาหารไทย อาหารสากล อาหารว่าง ขนมหวาน ไอศกรีม และเครื่องดื่มชนิดต่างๆ

20-21 ก.ค.นี้เตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อม  พาณิชย์จัดมหกรรมฟู้ดทรัค@MOC

 จากข้อมูลของ TBIC Food Truck Thailand พบว่า ปี 2564 ประเทศไทย มีฟู้ดทรัคประมาณ 2,800 คันทั่วประเทศ และคาดว่า ปี 2565 จะมีฟู้ดทรัครวมทั้งสิ้นประมาณ 3,100 คันทั่วประเทศ (เติบโตขึ้นจากปี 2564 ประมาณร้อยละ 10) โดยมีสัดส่วนแบ่งตามประเภทรถ ดังนี้ รถกระบะ  85% รถคลาสสิค  6%  รถเทรลเลอร์  5% รถสามล้อ 2%  และ รถอื่นๆ 2 %  และมีสัดส่วนของประเภทสินค้า ดังนี้ เครื่องดื่ม  25% อาหารอินเตอร์  22%  อาหารไทย  22% อาหารว่าง 16 % และ ของหวาน  15 %

20-21 ก.ค.นี้เตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อม  พาณิชย์จัดมหกรรมฟู้ดทรัค@MOC

สำหรับปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการฟู้ดทรัค คือ  ขาดประสบการณ์ด้านการขายและขาดฐานลูกค้า หาพื้นที่จอดรถสำหรับขายสินค้าได้ยาก  ยังคงมียอดขายที่ดี แต่ผลกำไรลดลงเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น  ขาดเงินทุนหมุนเวียน  ขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อขยายกิจการ และ ขาดโอกาสในการขอสินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจและขยายกิจการ

20-21 ก.ค.นี้เตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อม  พาณิชย์จัดมหกรรมฟู้ดทรัค@MOC

ทั้งนี้ กรมฯ ยังคงเดินหน้าส่งเสริมและผลักดันธุรกิจฟู้ดทรัคเป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทกิจการ สร้างความมั่นใจช่วยเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น โดยได้หารือและขอความร่วมมือสถาบันการเงินในการรับ ‘ธุรกิจฟู้ดทรัค’ เป็นหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีเพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เบื้องต้น สถาบันการเงินรายย่อย มีการรับกิจการมาจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565) จำนวน 8,864 กิจการ มูลค่ารวม 1,312 ล้านบาท