svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ร้องสายด่วน1569 ปี64  “อาหาร-เครื่องดื่ม” ครองแชมป์สูงสุด

09 มกราคม 2565

ร้องสายด่วน1569 ปี64  “อาหาร-เครื่องดื่ม” ครองแชมป์สูงสุด  ส่วนหน้ากากอนามัย มี 53 เรื่อง จับตา ยอดร้องเรียนขายของออนไลน์เริ่มมีมากขึ้น แนะตรวจสอบผู้ค้า ก่อนซื้อขายและเก็บหลักฐานการซื้อขาย

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า สถิติการรับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 ของปี 2564 (ม.ค.-ธ.ค.) มีจำนวน 4,200 เรื่อง ลดลงจากปี 2563 ที่มีจำนวน 5,432 เรื่อง เนื่องจากในปี 2564 สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการอยู่ในภาวะปกติ

ร้องสายด่วน1569 ปี64  “อาหาร-เครื่องดื่ม” ครองแชมป์สูงสุด

และกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการดูแลราคาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ห้างค้าปลีกค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า จัดโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน เพื่อลดค่าครองชีพ ทำให้สินค้าอยู่ในภาวะปกติและลดลงบางช่วง การร้องเรียนสินค้าราคาแพงในภาพรวมจึงลดลงตาม 

  
         

ร้องสายด่วน1569 ปี64  “อาหาร-เครื่องดื่ม” ครองแชมป์สูงสุด

สำหรับการร้องเรียนปัญหาราคาสินค้าในปี 2564 พบว่า มีการร้องเรียน

 • หมวดอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด 1,357 เรื่อง
 •  หมวดของใช้ประจำบ้าน 373 เรื่อง (รวมหน้ากากอนามัย)
 • หมวดของใช้ส่วนบุคคล 236 เรื่อง
 • รายการบริการ 229 เรื่อง
 • หมวดเกษตร 130 เรื่อง
 • หมวดยานยนต์และอุปกรณ์ 104 เรื่อง
 • หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 88 เรื่อง
 • หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 72 เรื่อง
 • หมวดวัสดุก่อสร้าง 42 เรื่อง
 • หมวดผลิตภัณฑ์กระดาษและเครื่องเขียน 13 เรื่อง
 • หมวดอื่น ๆ 1,556 เรื่อง


 

ร้องสายด่วน1569 ปี64  “อาหาร-เครื่องดื่ม” ครองแชมป์สูงสุด

ทั้งนี้ ในหมวดของใช้ประจำบ้าน เป็นการร้องเรียนการจำหน่ายกากอนามัยจำนวน 53 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนเรื่องขายเกินราคาที่กำหนด ขายแพง ไม่ปิดป้ายราคา ปรับราคาจำหน่ายสูงขึ้น เป็นต้น ซึ่งได้ทำการตรวจสอบครบทั้ง 53 เรื่องแล้ว ส่งดำเนินคดีทั้งสิ้น 11 คดี

ร้องสายด่วน1569 ปี64  “อาหาร-เครื่องดื่ม” ครองแชมป์สูงสุด

ส่วนเรื่องร้องเรียนในภาพรวมทั้ง 4,200 เรื่อง เป็นการร้องเรียนไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกมากที่สุด 1,819 เรื่อง รองลงมา คือ

 • ขายแพง 921 เรื่อง ไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น ปริมาณไม่เหมาะสมกับราคา , ปิดป้ายแสดงราคาไม่ชัดเจน
 • ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เป็นต้น 619 เรื่อง
 • ปรับราคาจำหน่ายสูงขึ้น 396 เรื่อง
 • แสดงราคาจำหน่ายปลีกไม่ตรงกับราคาที่จำหน่าย 229 เรื่อง
 • ใช้เครื่องชั่ง มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้มาตรฐาน 169 เรื่อง
 • ขายเกินราคาที่กำหนด 26 เรื่อง
 • สินค้าเกษตรตกต่ำ 14 เรื่อง
 • กักตุนสินค้า 4 เรื่อง
 • ปฏิเสธการจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผล 3 เรื่อง

โดยได้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จแล้ว 3,619 เรื่อง ไม่พบผิด 3,459 เรื่อง ส่งดำเนินคดี 160 คดี และอยู่ระหว่างดำเนินการ 581 เรื่อง
  ร้องสายด่วน1569 ปี64  “อาหาร-เครื่องดื่ม” ครองแชมป์สูงสุด         
สำหรับหมวดอื่น ๆ เริ่มมีการร้องเรียนเรื่องการค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการไม่แจ้งราคา แต่ให้ Inbox เพื่อสอบถามราคา การขายออนไลน์ในราคาสูงเกินจริง การค้ากำไรเกินควร การขายสินค้าไม่ตรงปก โดยสินค้าที่ร้องเรียน มีตั้งแต่ของใช้ประจำวัน เสื้อผ้า กระเป๋า ไปจนถึงสินค้าที่ได้รับความนิยมในช่วงที่คนกักตัวอยู่บ้านและทำงานที่บ้าน เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ใบด่าง พันธุ์ไม้ โดยมีกรณีที่น่าสนใจ เช่น เฟซบุ๊กสวนลุง ก. (ชื่อสมมติ) พันธุ์ไม้ ผู้จำหน่ายบอนกระดาษด่างทางเฟซบุ๊ก ถูกร้องเรียนว่า ขายแพง ค้ากำไรเกินควร เพราะนำเมล็ดบอน (ไข่บอน) ที่ไม่ด่าง มาขายในราคาต้นด่าง เป็นต้น 

ร้องสายด่วน1569 ปี64  “อาหาร-เครื่องดื่ม” ครองแชมป์สูงสุด
         
อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในได้มีคำแนะนำให้กับผู้ที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ ทั้งผ่านเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ อินสตาแกรม ไลน์ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ ให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขายก่อน เช่น มีตัวตนจริงหรือไม่ มีการแจ้งชื่อจริง เบอร์โทรศัพท์ ที่ตั้ง จริงหรือไม่ เพราะบางราย แค่เปิดหน้าร้านขึ้นมา แต่ไม่มีรายละเอียดใด ๆ และเวลาจะซื้อขาย ก็ให้ถามผ่าน Inbox เท่านั้น

ร้องสายด่วน1569 ปี64  “อาหาร-เครื่องดื่ม” ครองแชมป์สูงสุด

 ทั้งนี้ หากพบว่ามีการแจ้งราคาไม่ถูกต้อง หรือขายแพง หรือค้ากำไรเกินควร ให้เก็บหลักฐานแจ้งสายด่วน 1569 หรือหากเป็นการหลอกลวง เก็บหลักฐานไปร้องเรียนหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 เป็นต้น