คนละครึ่งเฟส 5 วันที่ 14 กันยายน วันสุดท้ายย้ำต้องกดยืนยันรับสิทธิก่อน 5 ทุ่ม

12 ก.ย. 2565 | 17:09 น.

คนละครึ่งเฟส 5 www.คนละครึ่ง.com วันที่ 14 กันยายน วันสุดท้ายกดยืนยันรับสิทธิร่วมโครงการมูลค่า 800 บาท รัฐสนับสนุน 50%

วันที่ 13 กันยายน 2565 จากกรณีที่ กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนรายใหม่ และ รายเก่า ร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ให้สิทธิตลอดโครงการเป็นระยะเวลา 3 เดือนจำนวน 800 บาท โดยภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย 50% ตลอดโครงการ

 

 

กระทรวงการคลัง ได้กำหนดว่า คนละครึ่งเฟส 5 www.คนละครึ่ง.com  รายใหม่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ส่วนรายเก่าให้กดยืนยันรับสิทธิ์บนแอปฯเป๋าตังคนละครึ่ง โดย กระทรวงการคลัง กำหนดเงื่อนไขให้กับผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 www.คนละครึ่ง.com  ทั้งรายเก่า และ รายใหม่ หากยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วต้องกดยืนยันใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565  ภายในเวลา 22.59 น. ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 www.คนละครึ่ง.com

 

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการมาตรการเพิ่มกำลังซื้อ จากข้อมูลสะสม ณ วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 34.01ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 19,143.9 ล้านบาท

 

สรุปผลการใช้จ่ายดังนี้

 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 11.65ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม2,320.3ล้านบาท
 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 794,484คน และมียอดใช้จ่ายสะสม157.8ล้านบาท
 • ครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 21.57 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม16,665.8 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 8,445.9 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 8,219.9 ล้านบาท

 

คนละครึ่งเฟส 5 www.คนละครึ่ง.com

 

สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ดังนี้

 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6,288.2 ล้านบาท
 • ร้านธงฟ้า3,754.6 ล้านบาท
 • ร้าน OTOP 845.0 ล้านบาท
 • ร้านค้าทั่วไป 5,502.0 ล้านบาท
 • ร้านบริการ 261.9 ล้านบาท
 • และกิจการขนส่งสาธารณะ14.1 ล้านบาท
 • โดยมีประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งสิ้น 23.92 ล้านราย
 • ซึ่งเป็นประชาชนรายเดิมฯ ที่ได้รับสิทธิจำนวน 23.72 ล้านราย
 • สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.31 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 1.89 หมื่นราย

 

ทั้งนี้ การใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดใช้จ่ายสะสมของร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มียอดใช้จ่ายสะสม 524.9 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินที่ประชาชนจ่าย270.1 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 254.8 ล้านบาท โดยใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มจำนวน 7.83 หมื่นราย

 

นอกจากนี้ โฆษก กระทรวงการคลังขอเชิญชวนประชาชนรายเดิมฯ ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ สามารถกดยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตลอด 24 ชั่วโมง และขอเชิญชวนผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 แล้วทุกรายให้เร่งใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ.