ใช้สิทธิ"คนละครึ่ง เฟส5" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วบขส.ได้!

04 ก.ย. 2565 | 11:05 น.

ใช้สิทธิ "คนละครึ่ง เฟส5" ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซื้อตั๋วรถ บขส. ทุกเส้นทางได้ !ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 2565 รวมถึงใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง เฟส5" ประชาชนผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งสามารถใช้ซื้อตั๋วโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 2565 

โดยภาครัฐสนับสนุนในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

นอกจากนี้ ผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังสามารถใช้สิทธิเดินทางด้วยรถโดยสารของ บขส.ได้ด้วย ภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน ตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิที่กำหนด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน บขส โทร.1490 ตลอด 24 ชั่วโมง