"คนละครึ่งเฟส 5"เตือนรีบใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน 14 ก.ย.นี้ ก่อนถูกตัดสิทธิ์

12 ก.ย. 2565 | 01:29 น.

"คนละครึ่งเฟส 5" เตือนรีบใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 ก.ย.นี้ เวลา 22.59 น. ก่อนถูกตัดสิทธิ อัพเดทล่าสุดมีผู้ใช้สิทธิรวม 19.37 ล้านราย ยอดใช้จ่ายสะสมกว่า 1.22 หมื่นล้านบาท

ความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ( ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2565)

 

  • มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) จำนวน 19.24 ล้านราย คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 12,141.73 ล้านบาท
  • ผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) จำนวน 129,537 รายคิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 87.11 ล้านบาท
  • รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน19.37ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 12,228.84 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 6,189.98ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 6,038.86 ล้านบาท 

 

สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 4,421.58 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 2,897.83 ล้านบาท ร้าน OTOP 642.57 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 4,064.46 ล้านบาท ร้านบริการ 192.63 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 9.77 ล้านบาท 

 

\"คนละครึ่งเฟส 5\"เตือนรีบใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน 14 ก.ย.นี้ ก่อนถูกตัดสิทธิ์
 

คนละครึ่งเฟส 5 www.คนละครึ่ง.com มีประชาชนได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ทั้งสิ้นจำนวน 23.57 ล้านราย ซึ่งเป็นประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 (ประชาชนรายเดิม) จำนวน 23.37 ล้านราย สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.15แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 1.80 หมื่นราย

 

เตือนรีบใช้สิทธิใช้จ่ายครั้งแรก ภายใน 14 ก.ย.

 

  • ประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 จำนวน 23.37 ล้านราย ต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
  • ประชาชนผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. หรือ ต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการหลังวันที่ 1 กันยายน 2565 จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ หากไม่ใช้สิทธิตามระยะเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิทันที

 

 

\"คนละครึ่งเฟส 5\"เตือนรีบใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน 14 ก.ย.นี้ ก่อนถูกตัดสิทธิ์

 


นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง  ย้ำว่าผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ จึงขอเชิญชวนผู้ได้รับสิทธิ โครงการคนละครึ่งเฟส 5 อีกประมาณ 4.2 ล้านคน ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เริ่มใช้จ่ายในโครงการโดยเร็วเพื่อรักษาสิทธิในโครงการ และเมื่อเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงจะสามารถใช้จ่ายครั้งต่อไปเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-22.59 น. จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565