ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เช็คตารางระยะเวลาโครงการ

01 กันยายน 2565

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th พร้อมเปิดไทม์ไลน์ตารางเวลาโครงการฯ ล่าสุดที่นี่

รัฐบาลยังคงเดินหน้า โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด กระทรวงการคลัง ประกาศจะเปิดให้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ทั้งรูปแบบลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ และ ลงทะเบียนได้ตามสถานที่หน่วยงานราชการ และ ธนาคารภาครัฐ ที่เปิดรับลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. - 19 ต.ค.65 ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ดังนั้น ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันและผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน 

 

ตารางและขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 

 • เปิดรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ และหน่วยรับลงทะเบียนที่กำหนด

เดือนกันยายน 2565

 • ประกาศผลการลงทะเบียน และผลการตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง (ทุกวันศุกร์)

ช่องทางลงทะเบียน

1.ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ 

 

2.ลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ 

 • สำนักงานคลังจังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานเมืองพัทยา
 • สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • สาขาธนาคารออมสิน
 • สาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

ทั้งนี้ ช่วงเวลาในการเปิดรับลงทะเบียน หากตรงกับวันเสาร์ - วันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

ปี 2566 

เดือนมกราคม 2566

 • ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ

ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ

 • จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ที่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทยฯ โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ

 • สามารถดำเนินการยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 มกราคม 2566

 

เดือนมกราคม 2566

 • ยืนยันตัวตน สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ 

          -ธนาคารกรุงไทย

          -ธนาคารออมสิน

          -ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

 

กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไปเพื่อใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชน ผ่านทางเว็บไซต์ คือ

 

ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติ และยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว

สามารถเริ่มใช้สิทธิตามโครงการฯ ได้ โดยเป็นการใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้น ประชาชนที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุหรือมีบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่ใช่แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้เปลี่ยนเป็นบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) และในส่วนของวันที่จะเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไป

 

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในปัจจุบัน

จะยังคงใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันสุดท้าย ก่อนที่จะมีการเริ่มใช้สิทธิใหม่ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เช็คตารางระยะเวลาโครงการ

ที่มา กระทรวงการคลัง