บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบกดยืนยันสิทธิลด "ค่าน้ำ-ค่าไฟ" ก่อนหมดเขต ก.ย.65   

25 ส.ค. 2565 | 09:05 น.

อัพเดท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รีบลงทะเบียนยืนยันสิทธิ "ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ" สูงสุด 315 บาท ก่อนหมดเขตเดือนกันยายน 65 เช็คช่องทาง วิธีการลงทะเบียนได้ครบที่นี่ 

รัฐบาลเดินหน้ามาตรการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยล่าสุดที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ "ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" โดยสนับสนุน ค่าน้ำประปา วงเงินครัวเรือนละ 100 บาทต่อเดือน ในกรณีใช้เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท 

 

ส่วนค่าไฟ จะได้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วย โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อบิล กรณีค่าไฟฟ้าเกิน 315 บาทจะไม่ได้รับสิทธิจากมาตรการนี้

 

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถยืนยันรับสิทธิได้ทั้งทางออนไลน์ หรือ ติดต่อหน่วยงานโดยตรง ก่อนหมดเขตเดือนกันยายน 2565

สำหรับ วิธีขอรับส่วนลดค่าไฟฟ้าดังกล่าว ภาครัฐได้เปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถ ลงทะเบียนรับสิทธิ "ลดค่าไฟ" และ "ลดค่าน้ำประปา" ได้ต่อเนื่อง ก่อนจะหมดเขตในเดือนกันยายน 2565 ผู้ที่ลงทะเบียนไว้เดิมได้รับสิทธิต่อเนื่องโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ จะได้รับสิทธิตามมาตรการ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าของเดือนที่ลงทะเบียนไปจนถึงเดือนกันยายน 2565 

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ "ลดค่าไฟฟ้า"

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 • ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน 
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 • ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน (เริ่มให้สิทธิในเดือน ต.ค.2564 - ก.ย.2565)

วิธีลงทะเบียน "ลดค่าไฟ" ทั้ง กฟภ. และ กฟน.

วิธีรับสิทธิลดค่าไฟ กฟภ.

 • เข้าเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน 
 • กด "ยอมรับเงื่อนไข"
 • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ตามด้วย เลขบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ, เบอร์โทรศัพท์มือถือ, หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า และรหัสเครื่องวัดไฟฟ้า
 • เลือกบิลประจำเดือน
 • กรอกจำนวนเงินค่าไฟฟ้าตามบิลประจำเดือนที่เลือกไว้
 • กด "ยืนยันข้อมูล"


วิธีรับสิทธิลดค่าไฟ กฟน.

 • เข้าเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง คลิกลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า 
 • กรอกข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)
 • กรอกบัญชีเเสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
 • กรอกชื่อ นามสกุล เเละที่อยู่จะแสดงตามที่ระบบค้นหาจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
 • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ
 • ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 • กดปุ่ม "ลงทะเบียน"


เงื่อนไขการรับสิทธิ "ลดค่าน้ำประปา"

 • ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิไว้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
 • เริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
 • ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่มีการใช้น้ำประปาประจำเดือนไม่เกิน 315 บาท
 • หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง
 • หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท
 • หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา
 • ผู้ใช้น้ำต้องชำระเงินค่าน้ำประปาตามที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำประปา ให้การประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค ตามปกติ จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินคืนให้ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลางเดือนถัดไป
 • สิทธิลดค่าน้ำนี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

 

วิธีลงทะเบียน "ลดค่าน้ำประปา" 

ผู้ถือบัตรคนจนสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ "ลดค่าน้ำ" ผ่านทางเว็บการประปาส่วนภูมิภาค ไปที่เว็บไซต์ pwa.co.th ส่วนผู้ที่ใช้การประปานครหลวง ให้ไปที่เว็บไซต์ mwa.co.th ซึ่งมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้

 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 • กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • กรอกอีเมล์ของ ผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี), เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 • เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 • กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 • เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง
 • คลิกที่ปุ่ม "ตกลง"

 

สำหรับประชาชนที่ "ไม่มี" สมาร์ทโฟน หรือ ไม่สะดวกทำผ่านระบบออนไลน์ สามารถติดต่อขอรับสิทธิ "ลดค่าไฟ" โดยแสดงบัตรฯ เพื่อยืนยันตัวตน ได้ที่

 • สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง
 • สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • กิจการไฟฟ้า
 • สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ 

 

เช่นเดียวกัน "ลดค่าน้ำ" สามารถติดต่อแจ้งรับสิทธิโดยแสดงบัตรฯ เพื่อยืนยันตัวตนได้ที่

 • สำนักงานการประปานครหลวง
 • สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค