svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลั่นงบฯยุค "ชัชชาติ" มุ่งประโยชน์สูงสุด ดร.ยุ้ยชู Zero-Based Budgeting

09 มิถุนายน 2565

ลั่นงบฯยุค "ชัชชาติ" มุ่งประโยชน์สูงสุด ดร.ยุ้ยชู Zero-Based Budgeting วางระบบงบประมาณกรุงเทพมหานครขับเคลื่อน 214 นโยบาย

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษายุทธศาสตร์  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการปรับแนวทางการจัดทำงบประมาณภายใตหลักการ “Zero-Based Budgeting” หรือ งบประมาณฐานศูนย์ เพื่อประสิทธิภาพและเหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ในการขับเคลื่อน 214 นโยบาย 

 

สำหรับงบประมาณฐานศูนย์ คือ การจัดสรรงบประมาณจากความจำเป็นของโครงการ หรือกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ ที่ใช้เป็นผลสำเร็จในสหรัฐอเมริกา มาวางระบบจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับใช้ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนนโยบายของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ด้วยการใช้งบประมาณให้เกิดใช้ประโยชน์สูงสุด และสอดรับกับบริบทกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ทั้งนี้ การปรับใช้แนวทางการจัดทำงบประมาณดังกล่าวนั้น เพื่ออนาคตในวันข้างหน้าของประชาชนกรุงเทพฯ และทุกคน เหมือนที่ผู้ว่าราชการ กทม. กล่าวถึงเป็นเป็นประจำ  โดยมองว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City แต่เป็น  Smart Enough City หรือเป็นเมืองที่ฉลาดกำลังเหมาะเน้นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์คนเป็นหลัก 

 

ลั่นงบฯยุค "ชัชชาติ" มุ่งประโยชน์สูงสุด ดร.ยุ้ยชู  Zero-Based Budgeting

 

"เรื่องดังกล่าวนี้ก็เช่นเดียวกัน  อาจไม่ได้เป็น Zero-Based Budgeting 100% แต่ขอเป็นแค่ Enough zero- based budgeting เรื่องบางเรื่องงานบางอย่างที่มี และดีอยู่แล้ว โดยไม่ต้องคิดใหม่แค่ลงรายละเอียดให้ลึก ลงมือทำให้จริงจัง  และนำมาใช้ให้เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน ปรับตัวให้เร็ว ให้ทันกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดย กทม. ยุคผู้ว่า ชัชชาติ จะต้องใช้งบฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด" 

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ หรือ ดร.ยุ้ย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่บนเส้นทางของความสำเร็จแบบถล่มทลายของ "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 

โดยเป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่ 'หัวหน้าทีมนโยบายชัชชาติ'  หรือจะเรียกว่าเป็นมือขวาของทีมนโยบายเลยก็ว่าได้