svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อัพเดท เยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ โอนเงินเยียวยารอบแรกวันนี้ 16 พ.ย.64

15 พฤศจิกายน 2564

อัพเดท เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ อายุเกิน 65 ปี ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม โอนเงินช่วยเหลือรอบแรก ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ ผ่านพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 16 พ.ย.64

เกาะติด"มาตรการเยียวยา" เยียวยาแท็กซี่ เยียวยาวินมอเตอร์ไซค์ หลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม 29 จังหวัด

อัพเดท เยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ โอนเงินเยียวยารอบแรกวันนี้ 16 พ.ย.64

โอนเงินเยียวยารอบแรก 16 พ.ย.64

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 14 พ.ย.64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  หลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด

ความคืบหน้าจากการที่กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ผู้ขับรถแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์ที่เข้าเงื่อนไข มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกยืนยันตัวตนและตรวจสอบข้อมูล พบว่ายังต้องตรวจข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบจากฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก จึงทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มเติม

โดยยอดลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือทั่วประเทศ ล่าสุดมีจำนวน 10,789 ราย แบ่งเป็นผู้ขับรถแท็กซี่ จำนวน 5,921 ราย และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน 4,868 ราย

ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ตรวจสอบแล้วว่า มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ 7,017 ราย และรอผลการตรวจสอบประมาณ 3,772 ราย โดยกำหนดดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิรอบแรกในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารการลงทะเบียน

สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ในกรณีรถเช่าขับ กรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้เช่าก่อนพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือหรือไม่ และจะกำหนดวันสำหรับโอนรอบที่ 2 ต่อไป

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก แบ่งการโอนเงินช่วยเหลือออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

  • รอบแรก สำหรับผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล 
  • รอบที่ 2 สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ 

จักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคลที่ประกอบอาชีพใน 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 10,000 บาทต่อคน

รถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพใน 16 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคน

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : ข่าวคณะโฆษก , กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News