svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โอกาสทองสินค้าแฟชั่นไทยในตลาดฮ่องกง

18 กันยายน 2565

สินค้าแฟชั่นไทยยังรุ่งในตลาดฮ่องกง“ผ้าไทย ผ้าทอมือ” ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ชี้สินค้าที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ ปกป้องสิ่งแวดล้อม ผ้าไทย ผ้าทอมือ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง เข้าร่วมงานแฟชั่นใหญ่ของฮ่องกง CENTRESTAGE 2022 ซึ่งจัดโดย Hong Kong Trade Development Council เป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-13 ก.ย.ที่ผ่านมา มีแบรนด์แฟชันของไทยเข้าร่วมงาน 34 แบรนด์

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) 

เป็นสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจำนวน 330 ชิ้น โดยมี 12 แบรนด์เป็นผลผลิตของโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการแฟชั่นไทย Thailand Qurated Fashion Incubation Project 2022 ของกรมฯ โดยโครงการนี้ เป็นการสร้างโอกาสของดีไซเนอร์ไทยสู่ฮ่องกง ซึ่งเป็นประตูการค้าที่สำคัญของเอเชียไปสู่ตลาดจีนและตะวันตก

 

ด้านนางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง กล่าวว่า สินค้าแฟชันเสื้อผ้าและเครื่องประดับไทย ได้รับความสนใจมากจากชาวฮ่องกง ผู้นำเข้า นักธุรกิจ ซึ่งสินค้าที่ได้รับความสนใจ เช่น สินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ มีกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เสื้อผ้าที่ใช้ผ้าไทย ผ้าทอมือ เป็นส่วนสำคัญโดยมีการออกแบบที่ทันสมัยสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

สำหรับผลการจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้นำเข้าจากฮ่องกง จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย อินเดีย และสหรัฐฯ เป็นต้น มีการเจรจาจับคู่กว่า 30 ราย รวมกว่า 80 นัดหมาย โดยเบื้องต้นมีการสั่งซื้อทันที 10 ล้านบาท และคาดการณ์ภายใน 1 ปีอีกไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท

ทั้งนี้ฮ่องกงเป็นคู่ค้าลำดับที่ 12 ของไทย ในปี 2564 มีมูลค่าการค้ารวม 14,450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 8.67%  มีมูลค่าการส่งออก 11,591 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 2.65% โดยสินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม จากไทยไปฮ่องกงในปี 2564 มีมูลค่า 171.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 31.73% เป็นสินค้าส่งออกลำดับที่ 18 ของไทยสู่ตลาดฮ่องกง