svasdssvasds

อ.ส.ค.ดันฟาร์มโคนม“มวกเหล็ก”ต้นแบบผู้เลี้ยงรุ่นใหม่-ดูดท่องเที่ยว

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
13 ก.ย. 2565 เวลา 9:14 น.

อ.ส.ค.โชว์ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง “มวกเหล็ก” เตรียมผลักดันเป็นฟาร์มสาธิตต้นแบบที่มีเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มที่ทันสมัยนำร่องแห่งแรกของประเทศ เล็งเป้าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรุ่นใหม่นำไปปรับใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต พร้อมดูดนักท่องเที่ยวกว่า 6 หมื่นคนต่อปี

 

รายงานข่าวจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเศไทย (อ.ส.ค.) เผยว่า ได้เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ให้สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมเป็นครั้งแรก(9 ก.ย. 2565)

 

นายพีระ ไชยรุตม์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี( ครม.) ได้อนุมัติให้ อ.ส.ค.ยืมเงิน 51.7 ล้านบาท จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศสำหรับลงทุนในการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง(Thai-Denmark Smart Dairy Farm) ในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมานั้น

 

อ.ส.ค.ดันฟาร์มโคนม“มวกเหล็ก”ต้นแบบผู้เลี้ยงรุ่นใหม่-ดูดท่องเที่ยว

 

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมของประเทศ และสำหรับใช้ในการศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฟาร์มด้วยเทคโนโลยี เช่น การสแกนเบอร์โค เพื่อเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบรีดนมแบบไปป์ไลน์ที่บันทึกปริมาณน้ำนมดิบรายตัวรายวัน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการจัดของเสียในฟาร์ม และคำนึงถึงการกินอยู่ของแม่โคตามหลักสวัสดิภาพสัตว์

 

สำหรับฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงนี้ ถือเป็นฟาร์มสาธิตเชิงธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ของ อ.ส.ค.ที่มีแผนจะพัฒนาให้เป็น Smart Dairy Farm โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการฟาร์ม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติและสร้างบุคลากรมืออาชีพด้านการเลี้ยงโคนม รวมทั้งเป็นฟาร์มสำหรับใช้ในการศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฟาร์มให้มีความสะดวกและเหมาะสมกับการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรยุคใหม่ ที่สอดสอดคล้องกับหลักการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ และถือเป็นฟาร์มสาธิตต้นแบบที่เปิดนำร่องเป็นฟาร์มแรกของประเทศไทย

 

อ.ส.ค.ดันฟาร์มโคนม“มวกเหล็ก”ต้นแบบผู้เลี้ยงรุ่นใหม่-ดูดท่องเที่ยว

 

ปัจจุบันฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงที่ อ.มวกเหล็ก มีแม่โครีดนมจำนวน120 ตัว  มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการฟาร์ม เช่น การเลี้ยงแบบขังในคอกและใช้อาหารผสมสำเร็จที่มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของโคการจัดการคอกพักโคและระบบระบายความร้อนที่ทำให้แม่โคอยู่สบายตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ การบริหารจัดการและเก็บข้อมูลโครายตัวในระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการรีดนมที่มีการบันทึกปริมาณน้ำนมดิบรายตัวรายวัน มีระบบทำความสะอาด โดยมีเป้าหมายให้มีการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงสำหรับนักวิชาการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมปีละไม่น้อยกว่า 680 คน และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมกิจการฟาร์มไม่น้อยกว่า 10% จากปัจจุบันบันที่ 60,000 คนต่อปี 

 

อ.ส.ค.ดันฟาร์มโคนม“มวกเหล็ก”ต้นแบบผู้เลี้ยงรุ่นใหม่-ดูดท่องเที่ยว

 

ด้าน ว่าที่ร้อยตรีกิตตว์ธรรศ์   จิตต์มนัส  หัวหน้ากองงานฟาร์มฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค.กล่าวว่า   อ.ส.ค.ได้ตั้งดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของโครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงไว้ 12 ด้าน  อาทิ  ให้ผลผลิตเฉลี่ย 16 กิโลกรัม(กก.)ต่อตัวต่อวัน แต่ทำได้ 21.75 กก.ต่อตัวต่อวัน  เปอร์เซ็นต์ปริมาณเนื้อนมทั้งหมด (Total Solid) ไม่น้อยกว่า 12 ทำได้ 12.51  เปอร์เซ็นต์ไขมัน (Fat) ไม่น้อยกว่า 3.5 ทำได้ 3.87   และเปอร์เซ็นต์ธาตุน้ำนมไม่รวมมันเนย (Solid not fat) ไม่น้อยกว่า 8.5 ทำได้ 8.67  ส่วนปริมาณน้ำนมดิบสูญเสียกำหนด 0 % ทำได้ตามเป้าคือ 0%  

 

อ.ส.ค.ดันฟาร์มโคนม“มวกเหล็ก”ต้นแบบผู้เลี้ยงรุ่นใหม่-ดูดท่องเที่ยว

 

“เป้าหมายมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการฟาร์มไม่น้อยกว่า ปีละ 60,000 คน แต่เพียงระยะ 4 เดือนหลังเปิดดำเนินการมีผู้เข้าเยี่ยมแล้ว 14,351ราย  ส่วนผลดำเนินการด้านอื่นก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน อาทิ มีบุคลากรด้านกิจการโคนมเข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงานจนถึงปัจจุบันแล้วจำนวน  932 รายวัน  องค์ประกอบน้ำนมดิบสูงกว่ามาตรฐานการรับซื้อ และมีรายได้จากการขายนมจนถึงปัจจุบันทำรายได้แล้ว 4.1 ล้านบาท” ว่าที่ร้อยตรีกิตตว์ธรรศ์ กล่าว  

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด