คนละครึ่งเฟส5 รายเก่า-รายใหม่ อัพเดทไทม์ไลน์ล่าสุด เงินเข้าเมื่อไหร่

14 สิงหาคม 2565

เช็คสิทธิคนละครึ่งเฟส5 รายเก่า-รายใหม่ อัพเดทไทม์ไลน์ล่าสุด เงินเข้าเมื่อไหร่ ยืนยันสิทธิวันไหน ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 www.คนละครึ่ง.com เริ่มลงทะเบียนวันที่ 19 สิงหาคม 2565 รัฐบาลช่วยเหลือ 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 800 บาท ตลอดโครงการโครงการคนละครึ่งเฟส 5 

คนละครึ่งเฟส5 รายเก่า-รายใหม่ อัพเดทไทม์ไลน์ล่าสุด เงินเข้าเมื่อไหร่

รายเก่า-รายเก่า ต้องทำอย่างไร

 • ผู้ที่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 (รายเก่า) กดยืนยันสิทธิคนละครึ่ง เฟส 5วันที่ 19 ส.ค. 65 เวลา 06.00น. เป็นต้นไป และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1 ก.ย. 65 - 31 ต.ค. 65
 • ผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 (รายใหม่) เริ่มลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 5 วันที่ 19 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 - 31 ต.ค. 65

คนละครึ่งเฟส5 รายเก่า-รายใหม่ อัพเดทไทม์ไลน์ล่าสุด เงินเข้าเมื่อไหร่

ไทม์ไลน์คนละครึ่งเฟส 5 เงินเข้าเมื่อไหร่

วันที่ 15 ส.ค. 65

 • ลงทะเบียนร้านค้า เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 65 เวลา 06.00 - 22.00 น. เป็นต้นไป


วันที่ 17 ส.ค. 65

 • ลงทะเบียนร้านอาหารและเครื่องดื่ม สมัคร Food delivery Platform เฉพาะหมวดอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น

คนละครึ่งเฟส5 รายเก่า-รายใหม่ อัพเดทไทม์ไลน์ล่าสุด เงินเข้าเมื่อไหร่


วันที่ 19 ส.ค. 65

ลงทะเบียนประชาชน

 • ผู้ที่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 กดยืนยันสิทธิได้ในวันที่ 19 ส.ค. 65 ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
 • ผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่ง เริ่มลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 ได้ในวันที่ 19  ส.ค. 65 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป


วันที่ 25 ส.ค. 65

 • ปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการ สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ประสงค์เข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5


วันที่ 1 ก.ย. 65

 • คนที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. 
 • คนที่ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรก ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. หรือต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้รับได้รับ SMS 
 • ใช้สิทธิผ่าน Food delivery  ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น. เฉพาะร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยจะช่วยเฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการ ไม่รวมค่าจัดส่ง
 • ใช้สิทธิกับร้านค้าโดยตรง ใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น. เท่านั้น 


วันที่ 14 ก.ย. 65  

 • วันสุดท้ายในการใช้สิทธิครั้งแรก    

    
วันที่ 31 ต.ค.65

 • สิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส 5

ไทม์ไลน์คนละครึ่งเฟส5