คนละครึ่งเฟส 5 ยืนยันสิทธิ์รอบใหม่วันไหน ช่องทางใด สรุปจบครบที่นี่ 

06 ส.ค. 2565 | 18:00 น.

คนละครึ่งเฟส 5 ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com ยืนยันสิทธิ์รอบใหม่ได้วันไหน ผ่านช่องทางใดได้บ้าง เช็คเงื่อนไขคุณสมบัติทั้งหมดได้ที่นี่ 

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติกรอบวงเงินล่าสุด รวม 21,200 ล้านบาทเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน มี ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม -พฤศจิกายน 2565 โดยภาครัฐร่วมชำระค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการทั่วไป รวมถึงบริการขนส่งสาธารณะที่กำหนด ในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 800 บาทต่อคนซึ่งให้ประชาชนเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565 นี้

 

วันนี้ "ฐานเศรษฐกิจ" พาไปทบทวนเงื่อนไข ช่องทางและวิธีการต่าง ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 รอบใหม่นี้กัน 

 

คุณสมบัติประชาชนที่จะเข้าร่วม "คนละครึ่งเฟส 5"

  • ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
  • มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเฟส 3
  • ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
  • ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐหรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19

 


ช่องทางลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" มี 2 ช่องทางด้วยกัน ดังนี้ 

 

คนละครึ่งเฟส 5 ยืนยันสิทธิ์รอบใหม่วันไหน ช่องทางใด สรุปจบครบที่นี่ 

ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 รายเก่า

สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งในเฟสอื่น ๆ มาก่อนหน้านี้ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่อย่างใดโดยสามารถกด "ยืนยันสิทธิคนละครึ่ง" ในแอพฯ "เป๋าตัง"  ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 เพื่อรับเงินโครงการ 800 บาทได้เลย

 

ขั้นตอนการกดยืนยันสิทธิ

  • เปิดแอปฯ "เป๋าตัง" 
  • กดที่โครงการคนละครึ่งซึ่งจะปรากฏอยู่ที่หน้า g-wallet ของแอปฯ เป๋าตัง 
  • จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5
  • หลังจากอ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯแล้วให้กดที่ปุ่ม "ยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ" 

 

สามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 หลังยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้วโดยสามารถซื้อสินค้าหรือบริการภายใต้โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ยืนยันสิทธิจะต้องใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 14 กันยายน 2565 ไม่เกินเวลา 22.59 น. ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5

 

คนละครึ่งเฟส 5 ยืนยันสิทธิ์รอบใหม่วันไหน ช่องทางใด สรุปจบครบที่นี่ 

ผู้รับสิทธิรายใหม่โครงการคนละครึ่งเฟส 5

1.ผู้ที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" หรือ ผ่านเว็บไซต์  www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.65

 

2.ผู้ที่ไม่มีแอพฯ "เป๋าตัง" สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.65 เช่นเดียวกัน 

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 รายใหม่ที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.65 เป็นต้นไปจะต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือ sms ข้อความแจ้งยืนยันสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5

 

อย่างไรก็ดี ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรกนั้นผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขา หรือ ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปฯ Krungthai NEXT ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว

 

คนละครึ่งเฟส 5 ยืนยันสิทธิ์รอบใหม่วันไหน ช่องทางใด สรุปจบครบที่นี่ 
 

ที่มา www.คนละครึ่ง.com