ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 วันไหน "คนเก่า-คนใหม่" ยืนยันตัวตนวันแรกทำอย่างไร

10 ส.ค. 2565 | 17:45 น.

อัพเดท คนละครึ่งเฟส 5 เปิดลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com "คนเก่า-คนใหม่" ยืนยันตัวตนวันแรกวันไหน ต้องทำอย่างไร สรุปขั้นตอนและวิธีการอย่างละเอียดครบที่นี่  

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 มาตรการของรัฐที่ออกมาต่อเนื่องเพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยจ่ายเงินผ่านแอปฯ "กระเป๋าตัง" ให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวน 800 บาทต่อคนเพื่อสนับสนุนเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ รวมถึงบริการขนส่งสาธารณะจากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน

 

เริ่มใช้จ่าย "คนละครึ่งเฟส 5" ได้ตั้งแต่ 1 กันยายน -31 ตุลาคม 2565 นี้ โดยผู้ใช้ทั้งรายเก่า และรายใหม่จะต้องดำเนินการลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" โดยกดยืนยันสิทธิ ก่อนจะเริ่มใช้จ่ายตามสิทธิโครงการคนละครึ่งให้เรียบร้อยก่อนจึงจะเริ่มสแกนจ่ายผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" กับร้านค้าต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการคนละครึ่งได้ 

 

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)
 • * ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 3 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 65

 

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 วันไหน "คนเก่า-คนใหม่" ยืนยันตัวตนวันแรกทำอย่างไร

ช่องทางการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะเปิดให้ประชาชนทั้งรายเก่า และรายใหม่ ดำเนินการลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ 

 

1.ผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ คลิกที่นี่ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6.00-22.00 น.

 

2.ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet โดยกดที่แทบโครงการคนละครึ่ง 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" สำหรับรายเก่า

 • ลงทะเบียนกดรับสิทธิตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม -14 กันยายน 2565 ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" หากเลยกำหนดระยะเวลาจะถูกตัดสิทธิ
 • สแกนซื้อสินค้าได้วันแรกได้ในวันที่ 1 กันยายน 2565 กรณีลงทะเบียนแล้วจะต้องใช้จ่ายก่อนวันที่ 14 กันยายน 2565 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" สำหรับรายใหม่

กรณีผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิโครงการรัฐผ่านแอปฯ เป๋าตัง 

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยจะต้องกดยืนยันสิทธิตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2565 เป็นต้นไป และต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น. หรือ ภายใน 14 วัน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูก "ตัดสิทธิ"
 • เมื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำเร็จ จะมีข้อความผ่านแอปฯ เป๋าตัง และ SMS ยืนยันตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้
 • จะต้องเริ่มใช้สิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" ครั้งแรกผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. หรือ  ภายใน 14 วัน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูก "ตัดสิทธิ" 

 

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 วันไหน "คนเก่า-คนใหม่" ยืนยันตัวตนวันแรกทำอย่างไร

ขั้นตอนการกดรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 

 • เปิดแอปฯ "เป๋าตัง" 
 • กดแถบ โครงการคนละครึ่ง ที่ปรากฏในหน้า G-Wallet ของแอปพลิเคชันเป๋าตัง 
 • ระบบจะแสดงเงื่อนไขการเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5 ให้อ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการให้ละเอียดก่อน
 • จากนั้นจึงกดที่ปุ่ม "ยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ"

 

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 วันไหน "คนเก่า-คนใหม่" ยืนยันตัวตนวันแรกทำอย่างไร

 

ที่มา  www.คนละครึ่ง.com