"คนละครึ่งเฟส 5" กดรับสิทธิในแอปฯ เป๋าตัง เริ่มวันไหน เช็คเลย

26 ก.ค. 2565 | 17:35 น.

อัพเดท คนละครึ่งเฟส 5 www.คนละครึ่ง.com กดรับสิทธิในแอปฯ เป๋าตัง เริ่มวันไหน ใช้จ่ายได้เมื่อใด สรุปคุณสมบัติ เงื่อนไขพร้อมรายละเอียดทั้งหมดครบจบที่นี่

ข่าวดีล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติในส่วนของ โครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 หรือ คนละครึ่งเฟส 5 โดยสนับสนุนการใช้จ่ายจากภาครัฐในอัตรา 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน ให้วงเงินไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค.65 ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 

คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5

  • ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
  • มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
  • ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
  • ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19

 

การลงทะเบียนและการใช้จ่าย

ผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4

  • สามารถยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.65
  • สามารถใช้สิทธิในการซื้อสินค้าหรือบริการ ภายใต้โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ภายในวันที่ 14 ก.ย.65 ตั้งแต่เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ 

ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วม "โครงการคนละครึ่ง" มาก่อน แบ่งเป็น

 

1.เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"

  • สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.65

 

2.ประชาชนนอกเหนือจากกลุ่มดังกล่าวข้างต้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.65

ทั้งนี้ เมื่อได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียนก่อนวันที่ 1 ก.ย.65 จะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการฯ ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ภายในวันที่ 14 ก.ย.65 ตั้งแต่เวลา 22.59 น. ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5

 

การยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ 

ประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.65 เป็นต้นไป จะต้องใช้สิทธิโครงการฯ โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" หรือข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิในโครงการฯ 

 

วิธีการยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก 

  • ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขา หรือ ตู้เอทีเอ็มของ ธ.กรุงไทย ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับ ธ.กรุงไทยฯ หรือ ผู้ที่มีแอปฯ "Krungthai NEXT" ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับ ธ.กรุงไทย แล้ว ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่อีก

 

ผู้ประกอบการร้านค้า

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.65 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. จนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัคร ดังนี้

 

1.กรณีผู้ประกอบการที่ "เคย" เข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" แล้ว และประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต่อไปจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน"

 

2.กรณีผู้ประกอบการที่ "ไม่เคย" เข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯได้เลย