เปิดหนังสือ “อธิบดีทล.” เบรกสร้างมอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว

09 ส.ค. 2565 | 07:19 น.

“อธิบดีทางหลวง” ส่งหนังสือด่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบรกสร้างมอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว บนถนนพระราม 2 8-12 ส.ค.นี้ เล็งตรวจสอบมาตรฐานการทำงาน หลังเกิดอุบัติเหตุบ่อย ยันไม่กระทบแผนงานโครงการฯ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2565 ตนได้ทำบันทึกข้อความ ด่วนที่สุดถึงหน่วยงานภายในกรมทางหลวง เรื่อง ให้หยุดการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการทำงานบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตั้งแต่วันที่ 8-12 ส.ค. 2565 รวมระยะเวลา 5 วัน หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงานเพื่อขอขยายเวลาในการตรวจสอบเป็นกรณีๆ ไป

 

 

 

สำหรับการหยุดการก่อสร้าง และตรวจสอบมาตรฐานดังกล่าวนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เนื่องจากในเส้นทางถนนพระราม 2 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้ง โดยในปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างในความรับผิดชอบของ ทล. บนถนนพระราม 2 คือ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 หรือ M82 สายทางยกระดับ บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ระยะทาง 24.7 กิโลเมตร (กม.) จำนวน 14 สัญญา ที่ได้ดำเนินการอยู่ในเส้นทางดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า จะไม่กระทบกับแผนงานของโครงการฯ อย่างแน่นอน
 

เปิดหนังสือ “อธิบดีทล.” เบรกสร้างมอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว

“ตนยังได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ถนนพระรามที่ 2 จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายครั้งในเส้นทางดังกล่าว ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นและเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมลงสู่ภาคใต้” 

เปิดหนังสือ “อธิบดีทล.” เบรกสร้างมอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว

ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ กทพ. กำชับ กวดขันผู้รับจ้างที่มีโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการในความรับผิดชอบของ กทพ. คือ โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง–วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระยะทางรวม 18.7 กม. จำนวน 5 สัญญา ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างสำหรับโครงการบนเส้นทางดังกล่าวด้วย