ครม.อนุมัติคนละครึ่งเฟส 5 หมดเขตวันไหน เช็คไทม์ไลน์ครบทั้งหมดที่นี่

26 ก.ค. 2565 | 09:34 น.

ครม.อนุมัติคนละครึ่งเฟส 5 www.คนละครึ่ง.com หมดเขตวันไหน ได้เงินเท่าไหร่ เช็ครายละเอียดครบทั้งหมดได้ที่นี่

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2565 ครม.อนุมัติคนละครึ่งเฟส 5 www.คนละครึ่ง.com  อย่างเป็นทางการ สำหรับคนละครึ่งเฟส 5 หมดเขตวันไหน รายละเอียดดังนี้

 

ครม.อนุมัติคนละครึ่งเฟส 5  วงเงินโครงการ

 • จำนวน 2.12 หมื่นล้านบาท 
 • จำนวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ 26.5 ล้านคน
 • วงเงินสิทธิ(ไม่เกิน)  800 บาท
 • เริ่มใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่วันที่  1 กันยายน
 • หมดเขตวันที่ 31 ตุลาคม 2565 


 

คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" 

 • สัญชาติไทย
 • มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 ส.ค. 2565 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
 • ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ และ 
 • ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

 

ครม.อนุมัติคนละครึ่งเฟส 5 หมดเขตวันไหน

วิธีรับสิทธิทั้งรายเก่า และ รายใหม่ คนละครึ่งเฟส 5


ผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 หรือ ผู้ได้รับสิทธิรายเก่า ทำดังนี้ 

 • ยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
 •  เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.2565  จนถึง 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น.
 • หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ

ผูเที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ คนละครึ่ง หรือโครงการอื่นๆ ของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง สามารถทำได้ดังนี้ 

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
 • หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com 
 • ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2565 โดยจะต้องยืนยันสิทธิก่อนวันที่ 1 ก.ย. 2565
 • และต้องใช้สิทธิ ภายในวันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น.
 • หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ
 • หากลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำเร็จ โดยจะได้รับข้อความผ่านแอปฯ เป๋าตัง และ SMS ตามเบอร์ที่ลงทะเบียนเอาไว้
 • เริ่มใช้สิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" ครั้งแรกตั้งแต่ 1 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป และผ่านแอปฯ เป๋าตัง  ภายใน 14 วัน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ
 • การเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการร้านค้า สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เวลา 06.00 - 22.00 น. จนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัคร
 • โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ  โครงการอื่นของรัฐที่มีแอปพลิเคชันถุงเงิน แล้ว และประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต่อไปจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน 
 • ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ  โครงการอื่นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย.