ข่าวดี กรมปศุสัตว์ คว้ารางวัล Bronze Award รักษาโรคลัมปี สกิน

06 ส.ค. 2565 | 09:25 น.

โรคลัมปี สกิน” โรคอุบัติใหม่ ในประเทศไทย กรมปศุสัตว์ ผงาด คว้ารางวัล Bronze Award ด้วยผลงานการรักษา ด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันระบบแลคโตเพอร์ออกซิเดส ข่าวดี ปลุกกระแส วงการเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ คืนชีพ

ข่าวดี กรมปศุสัตว์   คว้ารางวัล Bronze Award  รักษาโรคลัมปี สกิน

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์มุ่งพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อยอดในด้านช่วยเหลือเกษตรกรมาโดยตลอด ล่าสุดวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัล Thailand Research Expo 2022 Award กรมปศุสัตว์ได้นำเสนอผลงานและได้รับรางวัล Bronze Award ในผลงาน “การรักษาโรคลัมปีสกินด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันระบบ แลคโตเพอร์ออกซิเดส”

 

ข่าวดี กรมปศุสัตว์   คว้ารางวัล Bronze Award  รักษาโรคลัมปี สกิน

 

นับว่าเป็นข่าวดีทั้งแก่วงการวิจัยกรมปศุสัตว์และพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ จะได้นำไปขยายผลในการควบคุม ป้องกันและรักษาโรคลัมปี สกินต่อไป งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ เวที Highlight Stage ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

 

ข่าวดี กรมปศุสัตว์   คว้ารางวัล Bronze Award  รักษาโรคลัมปี สกิน

 

กรมปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โดยร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในกลุ่มเรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงการพัฒนาพื้นที่ จำนวน 6 ผลงาน และได้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 2 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานที่ 1 การรักษาโรคลัมปี สกิน ด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันระบบแลคโตเพอร์ออกซิเดส โดย นายสัตวแพทย์วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ

 

ผลงานที่ 2 การผลิตวัคซีนต้นแบบสำหรับป้องกันโรคลัมปี สกิน โดย สพ.ญ.สาริศา เวียงชนก ซึ่งในปีนี้ วช. ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการนำเสนอที่มีความโดดเด่นในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเชื่อมโยงส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยคัดเลือกให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล Bronze award ในผลงาน "การรักษาโรคลัมปี สกิน ด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันระบบแลคโตเพอร์ออกซิเดส"

 

ข่าวดี กรมปศุสัตว์   คว้ารางวัล Bronze Award  รักษาโรคลัมปี สกิน

 

เป็นประโยชน์อย่างมากแก่พี่น้องเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ แก้ปัญหาการป่วยจากโรคลัมปี สกิน โดยสารกระตุ้นภูมินี้มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคที่อยู่ในสารคัดหลั่ง เช่น น้ำนม น้ำลาย น้ำตา เยื่อเมือกต่างๆ ในร่างกาย สามารถนำไปใช้ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันรักษาโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเต้านมอักเสบ และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ลดความรุนแรง ลดการอักเสบ และลดความสูญเสียจากผลกระทบของโรคได้เป็นอย่างมาก

 

ข่าวดี กรมปศุสัตว์   คว้ารางวัล Bronze Award  รักษาโรคลัมปี สกิน

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่าต้องขอแสดงความยินดีแก่ผลงานที่ได้รับรางวัล และขอให้นักวิจัยกรมปศุสัตว์ร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้และส่งต่อผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อขยายผลสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยในมิติต่างๆ เชื่อมั่นว่าพลังแห่งการขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้วยกลไกการเผยแพร่และขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากการวิจัย

 

 

มีส่วนผลักดันให้เกิดการขยายผลองค์ความรู้ต่อยอดงานวิจัย เพื่อการพัฒนาวงการปศุสัตว์ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมค้นหาได้ที่ www.dld.go.th หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 หรือ application DLD 4.0 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง