เปิดเบื้องหลัง กกพ. เลื่อนประกาศ "ค่าเอฟที" งวด ก.ย.-ธ.ค. 65 เพราะอะไร อ่านเลย

05 สิงหาคม 2565

เปิดเบื้องหลัง กกพ. เลื่อนประกาศ "ค่าเอฟที" งวด ก.ย.-ธ.ค. 65 เพราะอะไร อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ หลังยกเลิกงานแถลงข่าวเป็นรอบที่ 2 ใน 1 สัปดาห์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ประกาศเลื่อนงานแถลงข่าวชี้แจงตอบข้อซักถามค่าไฟฟ้าผันแปร หรือค่าเอฟที (FT) รอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565 ซึ่งมีกำหนดวันที่ 5 ส.ค. 65 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยถือเป็นการเลื่อนรอบที่ 2 ใน 1 สัปดาห์ จากเดิมที่ครั้งแรกจะแถลงประกาศค่าเอฟทีงวดดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 65 

 
สำหรับการเลื่อนประกาศค่าเอฟทีดังกล่าวออกไปอีกรอบนั้น ทาง กกพ. ไม่ได้ระบุเหตุผลที่ชัดเจน โดยประกาศเลื่อนก่อนถึงเวลาที่กำหนดเพียง 30 นาทีเท่านั้น

 

อย่างไรก็ดี สาเหตุ หรือมูลเหตุของการเลื่อนประกาศค่าเอฟทีเป็นรอบที่ 2 แบบกะทันหันนั้น มีรายงานข่าวแจ้งว่า มาจากผู้บริหารในรัฐบาลประสานกับ กกพ. โดยต้องการให้มีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยด้วย จึงขอให้สำนักงาน กกพ.เลื่อนแถลงข่าวดังกล่าวไปก่อน

ทั้งนี้ เนื่องจากนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ยืนยันว่า อัตราค่าเอฟทีงวด ก.ย.-ธ.ค. จะมีการปรับขึ้นในอัตรา 68.66 สตางค์ต่อหน่วยจากงวดที่ผ่านมา เป็นอัตราที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย และจะทำให้ผู้ใช้ไฟต้องจ่ายที่ราคา 4.72 บาทต่อหน่วย ตามมติของคณะกรรมการ กกพ.ในการเห็นชอบค่าเอฟทีดังกล่าว 

 

ขณะที่โจทย์ของรัฐที่ให้ไว้ตั้งแต่การเลื่อนรอบแรกก็คือ 

 

  • ต้องการให้ กกพ.พิจารณาต่ออายุมาตรการดูแลผู้ใช้ไฟที่ไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือกลุ่มเปราะบางถึงสิ้นปี โดยผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวที่จ่ายค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ที่ 0.2338 บาทต่อหน่วย (จ่ายเท่าอัตราเดิมของเดือนมกราคม-สิงหาคม 2565) ซึ่งเดิมมาตรการที่ดำเนินอยู่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ แต่ครั้งนี้ไม่มีเม็ดเงินให้ กกพ.จึงไม่สามารถดำเนินการให้ได้

 

กกพ. เลื่อนประกาศ "ค่าเอฟที" งวด ก.ย.-ธ.ค. 65 เพราะอะไร

 

  • หากไม่สามารถดำเนินการได้เพราะไม่มีงบประมาณ ต้องการให้ กกพ.พิจารณาแนวทางพิจารณาสูตรคำนวณค่าไฟใหม่ ภายใต้เกณฑ์ใครใช้ไฟน้อยให้ค่าไฟอัตราต่ำ ใครใช้ไฟมากให้จ่ายค่าไฟในอัตตราสูงขึ้น แต่ กกพ.ยังไม่สามารถทำได้ทันที เพราะต้องใช้เวลาดำเนินการ หากจะปรับสูตร อาจต้องเปิดรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย และอาจต้องเสนอเข้าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธาน จึงไม่สามารถปรับสูตรให้ได้ในทันที

สำหรับประกาศของ กกพ. มีเนื้อหาดังนี้

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) แจ้งด่วน!! เลื่อนแถลงข่าวการชี้แจงตอบข้อซักถามค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) รอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565

 

โดยเป็นการแจ้งก่อนเวลาแถลงจริงเล็กน้อย เพราะเดิมแจ้งลงทะเบียนสื่อ เวลา 10.00 น. และเริ่มแถลงข่าว 10.30 น. โดยมีข้อความระบุว่า

 

“สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

 

ขอแจ้งเลื่อน “การชี้แจงตอบข้อซักถามค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) รอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565” ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
ไปอย่างไม่มีกำหนด

 

จึงขออภัยอย่างสูงกับสื่อมวลชนทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยครับ”