ด่วน! กกพ.ยกเลิกแถลงค่าเอฟที ก.ย.-ธ.ค. รอบ 2 ค่าไฟ 4.72 บ.ต่อหน่วยยังไม่สรุป

05 สิงหาคม 2565

ด่วน! กกพ.ยกเลิกแถลงค่าเอฟที ก.ย.-ธ.ค. รอบ 2 ค่าไฟ 4.72 บ.ต่อหน่วยยังไม่สรุป หลังประกาศเลื่อนกะทันหันก่อนเวลาแถลงจริง 30 นาที

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ประกาศเลื่อนงานแถลงข่าวชี้แจงตอบข้อซักถามค่าไฟฟ้าผันแปร หรือค่าเอฟที (FT) รอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565 ซึ่งมีกำหนดวันที่ 5 ส.ค. 65 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด  โดยถือเป็นการเลื่อนรอบที่ 2 ใน 1 สัปดาห์ จากเดิมที่ครั้งแรกจะแถลงประกาศค่าเอฟทีงวดดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 65 

 

สำหรับการเลื่อนประกาศค่าเอฟทีดังกล่าวออกไปอีกรอบนั้น ทาง กกพ. ไม่ได้ระบุเหตุผลที่ชัดเจน โดยประกาศเลื่อนก่อนถึงเวลาที่กำหนดเพียง 30 นาทีเท่านั้น

 

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้สาเหตุที่ กกพ. ต้องยนกเลิกงานแถลงข่าวประกาศค่าเอฟทีในครั้งแรกมาจากการที่ มีผู้บริหารในรัฐบาลประสานกับ กกพ.ขอให้พิจารณาให้รอบคอบและให้มีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยด้วย กกพ.จึงขอให้สำนักงาน กกพ.เลื่อนแถลงข่าวดังกล่าวไปก่อน

 

โจทย์ที่รัฐบาลต้องการมี 2 แนวทางคือ 1.ต้องการให้ กกพ.พิจารณาต่ออายุมาตรการดูแลผู้ใช้ไฟที่ไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือกลุ่มเปราะบางถึงสิ้นปี โดยผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวที่จ่ายค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ที่ 0.2338 บาทต่อหน่วย (จ่ายเท่าอัตราเดิมของเดือนมกราคม-สิงหาคม 2565) ซึ่งเดิมมาตรการที่ดำเนินอยู่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ แต่ครั้งนี้ไม่มีเม็ดเงินให้ กกพ.จึงไม่สามารถดำเนินการให้ได้

2.หากไม่สามารถดำเนินการได้เพราะไม่มีงบประมาณ ต้องการให้ กกพ.พิจารณาแนวทางพิจารณาสูตรคำนวณค่าไฟใหม่ ภายใต้เกณฑ์ใครใช้ไฟน้อยให้ค่าไฟอัตราต่ำ ใครใช้ไฟมากให้จ่ายค่าไฟในอัตตราสูงขึ้น แต่ กกพ.ยังไม่สามารถทำได้ทันที เพราะต้องใช้เวลาดำเนินการ หากจะปรับสูตร อาจต้องเปิดรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย และอาจต้องเสนอเข้าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธาน จึงไม่สามารถปรับสูตรให้ได้ในทันที

 

ทั้งนี้ ก่อนจะถึงงานแถลงข่าว นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ยืนยันว่า สำหรับอัตราค่าเอฟทีงวด ก.ย.-ธ.ค. นั้น ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่า จะมีการปรับขึ้นในอัตรา 68.66 สตางค์ต่อหน่วยจากงวดที่ผ่านมา เป็นอัตราที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย และจะทำให้ผู้ใช้ไฟต้องจ่ายที่ราคา 4.72 บาทต่อหน่วย

 

ด่วน! กกพ.ยกเลิกแถลงค่าเอฟที ก.ย.-ธ.ค. รอบ 2

 

โดยได้แจ้ง 3 การไฟฟ้า ประกอบการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ,การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ถึงมติของคณะกรรมการ กกพ.ในการเห็นชอบค่าเอฟทีดังกล่าว 

สำหรับประกาศของ กกพ. มีเนื้อหาดังนี้

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) แจ้งด่วน!! เลื่อนแถลงข่าวการชี้แจงตอบข้อซักถามค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) รอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565 โดยเป็นการแจ้งก่อนเวลาแถลงจริงเล็กน้อย เพราะเดิมแจ้งลงทะเบียนสื่อ เวลา 10.00 น. และเริ่มแถลงข่าว 10.30 น. โดยส่งข้อความระบุว่า

 

“สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

 

ขอแจ้งเลื่อน “การชี้แจงตอบข้อซักถามค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) รอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565” ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
ไปอย่างไม่มีกำหนด

 

จึงขออภัยอย่างสูงกับสื่อมวลชนทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยครับ”