svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โอละพ่อ “นายกรัฐมนตรี” ไม่ได้สั่งถอนวาระ ยกเลิก “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส”

05 สิงหาคม 2565

เครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง กัดไม่ปล่อย เปิดจดหมายผนึก “อธิบดีกรมโรงงาน” ด่วนที่สุด จับโป๊ะนักการเมือง เผยแพร่คำสั่งเท็จ แอบอ้าง “นายกรัฐมนตรี”  ให้สั่งถอนวาระพิจารณาทบทวนยกเลิก “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส”

สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่  19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทางเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง ได้ไปเลขาสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอคัดคำสั่ง นายกรัฐมนตรี ได้สั่งห้ามทบทวนยกเลิกใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จริงหรือไม่ (คลิกอ่าน) จนเป็นเหตุทำให้มีการถอนวาระการประชุมการพิจารณาออกไปนั้น

 

ล่าสุด นางสาวอัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ได้รับหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565  ได้รับหนังสือด่วนที่สุด ลงท้ายชื่อ นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตราย ได้มีการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการประชุมในวาระดังกล่าวแล้ว ไม่พบเอกสารบัญชา ข้อสั่งการ หรืออกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของ นายกรัฐมนตรี ต่อเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนันจึงไม่สามารถให้ข้อมูลตามที่ร้องขอได้

 

“นี่เองจึงเป็นที่มาภาคการเกษตร​ไม่สามารถไว้วางใจ ทำให้ภาคเกษตรเสียหาย”