svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เงินเฟ้อไทย ก.ค. 65 พุ่ง 7.61% สาเหตุราคาพลังงานสูงต่อเนื่อง

05 สิงหาคม 2565

เงินเฟ้อไทย ก.ค. 65 ยังพุ่ง 7.61% สาเหตุราคาพลังงานสูงต่อเนื่อง ผลจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นต่อเนื่อง สนค.ปรับประมาณการณ์เงินเฟ้อทั้งปีอยู่ที่5.5-6.5%

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) เดือนกรกฎาคมยังสูง แต่เป็นการสูงขึ้นในระดับที่ลดลง อยู่ที่7.61%  ลดลงจากเดือนมิถุนายนเล็กน้อย ทั้งนี้สาเหตุที่เงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมยังคงเพิ่มขึ้น หลักๆยังคงมาจากราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับที่สูงและสูงอย่างต่อเนื่อง

เงินเฟ้อไทย ก.ค. 65 พุ่ง 7.61% สาเหตุราคาพลังงานสูงต่อเนื่อง

ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เดือนก.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 103.50 เพิ่มขึ้น 2.99% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.50% จากเดือน มิ.ย.65 ส่งผลให้เงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย7เดือนแรกของปีนี้(มกราคม-กรกฎาคม เพิ่มขึ้น 2.01%

ทั้งนี้สนค.ได้มีการปรับประมาณการณ์เงินเฟ้อทั้งปีใหม่ของปีนี้ จากเดิมจากสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนในหลายปัจจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสนค.ในกรอบใหม่ที่5.5-6.5 %ค่าเฉลี่ยกลางอยู่ที่6% จากเเดิมก่อนทั้งปีอยู่ในกรอบที่ 4-5% โดยค่ากลางอยู่ที่ 4.5%.ที่ประมาณการณ์ไว้ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา