svasdssvasds

ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า EV ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ได้ลดภาษีประจำปีเท่าไหร่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
27 ก.ค. 2565 เวลา 19:02 น. 3.5k

ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า EV ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ได้ลดภาษีประจำปีเท่าไหร่ ไปเช็คกัน หลังจากที่ประชุมครม. ไฟเขียวแนวทางสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น โดยลดอัตราภาษีประจำปีรถยนต์ไฟฟ้าลง 80% เป็นระยะเวลา 1 ปี

หลังจากที่ประชุมครม. ไฟเขียว ลดอัตราภาษีประจำปี สำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว หรือ รถยนต์ EV ที่จดทะเบียนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2568 ลง 80% ของอัตราที่กำหนดตามกฎหมายเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน เพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น

 

หลายคนคงสงสัยว่า ด้วยอัตราการภาษีประจำปีที่ปรับลดลงนั้น ผู้ที่จะซื้อรถยนต์ EV จะลดภาษีประจำปีเท่าไหร่ หรือต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินแค่ไหน ซึ่งเราได้รวบรวมรายละเอียดทั้งหมดมาไว้แล้ว ที่นี่

 

สำหรับอัตราภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า EV แยกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

 

ครม.จัดหนักหนุนใช้รถ EV ลดภาษีประจำปี 80% ยกเว้นภาษีนำเข้า

1.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน เก็บภาษีแยกตามน้ำหนักรถยนต์ คือ

 • น้ำหนักรถยนต์ ไม่เกิน 500 กก. เดิมเก็บ 150 บาท เหลือ 30 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 501 – 750 กก. เดิมเก็บ 300 บาท เหลือ 60 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 751 - 1,000 กก. เดิมเก็บ 450 บาท เหลือ 90 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 1,001 - 1,250 กก. เดิมเก็บ 800 บาท เหลือ 160 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 1,251 - 1,500 กก. เดิมเก็บ 1,000 บาท เหลือ 200 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 1,501 - 1,750 กก. เดิมเก็บ 1,300 บาท เหลือ 260 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 1,751 - 2,000 กก. เดิมเก็บ 1,600 บาท เหลือ 330 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 2,001 - 2,500 กก. เดิมเก็บ 1,900 บาท เหลือ 380 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 2,501 - 3,000 กก. เดิมเก็บ 2,200 บาท เหลือ 440 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 3,001 - 3,500 กก. เดิมเก็บ 2,400 บาท เหลือ 480 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 3,501 - 4,000 กก. เดิมเก็บ 2,600 บาท เหลือ 520 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 4,001 - 4,500 กก. เดิมเก็บ 2,800 บาท เหลือ 560 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 4,501 - 5,000 กก. เดิมเก็บ 3,000 บาท เหลือ 600 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 5,001 - 6,000 กก. เดิมเก็บ 3,200 บาท เหลือ 640 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 6,001 - 7,000 กก. เดิมเก็บ 3,400 บาท เหลือ 680 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 7,001 ขึ้นไป กก. เดิมเก็บ 3,600 บาท เหลือ 720 บาท

 

การลดอัตราภาษีประจำปี สำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว หรือ รถยนต์ EV

2.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 

 • น้ำหนักรถยนต์ ไม่เกิน 500 กก. เดิมเก็บ 75 บาท เหลือ 15 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 501 – 750 กก. เดิมเก็บ 150 บาท เหลือ 30 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 751 - 1,000 กก. เดิมเก็บ 225 บาท เหลือ 45 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 1,001 - 1,250 กก. เดิมเก็บ 400 บาท เหลือ 80 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 1,251 - 1,500 กก. เดิมเก็บ 500 บาท เหลือ 100 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 1,501 - 1,750 กก. เดิมเก็บ 650 บาท เหลือ 130 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 1,751 - 2,000 กก. เดิมเก็บ 800 บาท เหลือ 160 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 2,001 - 2,500 กก. เดิมเก็บ 950 บาท เหลือ 190 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 2,501 - 3,000 กก. เดิมเก็บ 1,100 บาท เหลือ 220 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 3,001 - 3,500 กก. เดิมเก็บ 1,200 บาท เหลือ 240 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 3,501 - 4,000 กก. เดิมเก็บ 1,300 บาท เหลือ 260 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 4,001 - 4,500 กก. เดิมเก็บ 1,400 บาท เหลือ 280 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 4,501 - 5,000 กก. เดิมเก็บ 1,500 บาท เหลือ 300 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 5,001 - 6,000 กก. เดิมเก็บ 1,600 บาท เหลือ 320 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 6,001 - 7,000 กก. เดิมเก็บ 1,700 บาท เหลือ 340 บาท
 • น้ำหนักรถยนต์ 7,001 ขึ้นไป กก. เดิมเก็บ 1,800 บาท เหลือ 360 บาท

 

3.รถจักรยานยนต์ ไฟฟ้า EV

 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล เดิมเก็บ 50 บาท เหลือ 10 บาท
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะ เดิมเก็บ 50 บาท เหลือ 10 บาท

 

การลดอัตราภาษีประจำปี สำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว หรือ รถยนต์ EV

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด