svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

แถลงข่าว การจับกุมกัญชา/ กัญชง น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 5.3 กิโลกรัม

26 กรกฎาคม 2565

2 กรมศุลกากร ร่วม กรมวิชาการเกษตร แถลงข่าว การจับกุมกัญชา/ กัญชง น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 5.3 กิโลกรัม ผ่านผู้ขนส่งสินค้าเร่งด่วน ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แถลงข่าว การจับกุมกัญชา/ กัญชง น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 5.3 กิโลกรัม

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565  นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แถลงข่าว การจับกุมกัญชา/กัญชง จำนวน 5.3 กิโลกรัม ผ่านผู้ขนส่งสินค้าเร่งด่วน ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ณ ศูนย์แถลงข่าวกรมศุลกากร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร

 

แถลงข่าว การจับกุมกัญชา/ กัญชง น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 5.3 กิโลกรัม

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการนำเข้ากัญชา/ กัญชง กรมศุลกากรได้เฝ้าติดตามผ่านระบบบริหารความเสี่ยง และได้ตรวจพบใบขนสินค้าขาเข้าเร่งด่วน ระบุชื่อผู้นำเข้า JULPAOS KRESOPON ไม่ระบุชื่อสินค้า

 

แถลงข่าว การจับกุมกัญชา/ กัญชง น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 5.3 กิโลกรัม

ผ่านบริษัทขนส่งสินค้าเร่งด่วนทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงได้ทำการอายัดสินค้าดังกล่าว เมื่อเปิดตรวจ พบว่า สินค้ามีลักษณะคล้ายช่อดอกกัญชา/ กัญชง ซึ่งเป็นของต้องกำกัด และต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกรมวิชาการเกษตรมาแสดงก่อนผ่านพิธีการศุลกากร อันเป็นความผิดฐานแสดงข้อมูลสินค้าไม่ถูกต้อง

แถลงข่าว การจับกุมกัญชา/ กัญชง น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 5.3 กิโลกรัม

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำกัด เป็นความผิดตามมาตรา 244 แห่ง พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ทั้งนี้ เมื่อได้ตรวจสอบย้อนหลัง แล้วพบว่า มีการนำเข้าลักษณะคล้ายกันนี้มาแล้ว 2 ครั้ง จึงได้แจ้งความดำเนินคดี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป