วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565 ราชการหยุดยาว 5 วัน เริ่ม 13 ก.ค.นี้

10 กรกฎาคม 2565

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565 มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง "วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา" วันหยุดราชการ วันหยุดพิเศษประจำปี 2565 รวม 5 วัน อัพเดทล่าสุด

เข้าสู่สัปดาห์ที่สองของเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ทั้งวันหยุดราชการ และวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่ม 2 วัน โดยในสัปดาห์นี้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 13- 17 กรกฎาคม 2565 รวม 5 วัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 

วันหยุดราชการเดือนกรกฎาคม 2565 

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565

 • วันหยุดพิเศษประจำปี 2565 (ตามมติ ครม. เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว) 

วันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2565

 • วันหยุดสุดสัปดาห์

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 

 • วันหยุดสุดสัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565

 • วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

 • วันหยุดพิเศษประจำปี 2565 (ตามมติ ครม.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว)

วันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม 2565

 • วันหยุดสุดสัปดาห์

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 

 • วันหยุดสุดสัปดาห์

 

ทั้งนี้ ในช่วงสัปดาห์นี้จะมีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน คือ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บวกเพิ่มเติมอีก 1 วัน คือ วันที่ 29 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันหยุดพิเศษประจำปีตามมติ ครม. และในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ 

วันสำคัญเดือนกรกฎาคม 2565

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

 • วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565

 • วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ, วันชาติสหรัฐ 

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

 • วันจูบสากล

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

 • วันพูดความจริง, วันช็อกโกแลตโลก

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565

 • วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ, วันอาสาฬหบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565

 • วันเข้าพรรษา

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565

 • วันอิโมจิโลก 

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565

 • วันไอศกรีมแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

 • วันภาษาไทยแห่งชาติ, วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

 • วันเพื่อนสากล

 

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565 ราชการหยุดยาว 5 วัน เริ่ม 13 ก.ค.นี้