svasdssvasds

ถอดบทสรุป “หวังอี้” พบนายกฯ ถกความร่วมมือไทย-จีน ฟื้นประเทศหลังโควิด

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
06 ก.ค. 2565 เวลา 2:54 น. 928

ถอดบทสรุป "หวังอี้" มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เยือนไทย พบนายกฯ ถกความร่วมมือไทย-จีน พร้อมเดินหน้าตั้งเป้าหมายพัฒนาความสัมพันธ์ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิด-19 ทั้งการค้า การลงทุน พัฒนาระบบราง และสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพเอเปค

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หารือร่วมกับ นายหวัง อี้ (H.E. Mr. Wang Yi) มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน 

 

นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนประเทศไทย

 

สำหรับสาระสำคัญของการหารือ โดยเฉพาะแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันภายหลังสถานการณ์โควิด – 19 สรุปเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 

ด้านการค้า 

 

นายกรัฐมนตรียินดีกับมูลค่าการค้าระหว่างกัน ในเดือนมกราคม – เมษายน 2565 พบว่า การค้าขยายตัวกว่า 20% เป็นสัญญาณที่ดีของเศรษฐกิจทั้งสองประเทศ และขอบคุณจีนที่ตอบสนองต่อข้อเสนอของไทยในการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าเกษตร ซึ่งสินค้าเกษตรเป็นสินค้าส่งออกอันดับ 1 จากไทยไปจีน และได้เสนอให้จีนพิจารณาเร่งรัดการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการนำเข้าผลไม้ในด่านอื่น ๆ ของฝั่งจีน 

 

นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนประเทศไทย

 

ด้านการลงทุน

 

นายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนให้จีนพิจารณาเพิ่มการลงทุนในไทย ด้วยศักยภาพจากจุดยุทธศาสตร์ของไทย การเป็นจุดเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งพร้อมรองรับการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมที่บริษัทของจีนมีศักยภาพ และความเชี่ยวชาญ อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมการเกษตร

ด้านการส่งเสริมความเชื่อมโยง 

 

ฝ่ายจีนให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงโครงการรถไฟจีน – ลาว กับระบบรางของไทย เชื่อมั่นว่าจะสนับสนุนความเป็นพลวัตด้านความสัมพันธ์ ขนสินค้า และนักท่องเที่ยว ซึ่งนายกฯ ยืนยันว่า ไทยพร้อมดำเนินโครงการรถไฟไทย - จีน อย่างเต็มที่เพื่อให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

 

โดยทั้งสองฝ่ายจะไปติดตามปัญหาที่ติดขัดเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในภูมิภาค โดยจีนเสนอให้จัดการประชุมสามฝ่ายเพื่อให้เกิดความคืบหน้าโดยเร็ว 

 

นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนประเทศไทย

 

ด้านการเดินทางระหว่างกัน 

 

นายกรัฐมนตรีขอขอบคุณจีน ที่อนุญาตให้สายการบินพาณิชย์ของไทยกลับไปทำการบิน และให้นักศึกษาไทยทยอยเดินทางกลับไปศึกษาต่อที่จีน ซึ่งฝ่ายจีนได้กล่าวว่าสถานการณ์ที่ดีขึ้นจะส่งผลให้มีเที่ยวบินมากขึ้น และสนับสนุนการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมากขึ้น 

ด้านการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย

 

จีนยืนยันสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย โดยฝ่ายไทยขอรับความร่วมมือจากจีนต่อเพื่อส่งเสริมความร่วมมือรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาคที่มีความไม่แน่นอนสูงร่วมกัน และฝ่ายจีน ระบุว่าหากไม่มีข้อติดขัดอื่นใด ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมเอเปค 2022 ที่ประเทศไทย 

 

นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนประเทศไทย

 

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ได้ขอบคุณความร่วมมือ ภายหลังสถานการณ์โควิด – 19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย และห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยทางตอนใต้ของจีน เชื่อมั่นว่าจีนจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้โดยเร็ว พร้อมฝากความระลึกถึงและความปรารถนาดีไปยังประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง 

 

นายกรัฐมนตรียินดีกับความสัมพันธ์ไทย-จีนที่แน่นแฟ้นในทุกระดับ มีพลวัตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ยินดีกับการครบรอบหนึ่งทศวรรษของความเป็น “หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน” ในปีนี้ รัฐบาลไทยพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลจีนเพื่อพัฒนาหุ้นส่วนสู่ทศวรรษหน้า 

 

ทั้งนี้ยังทราบว่า ในการหารือระหว่างท่านกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จีนและไทยเห็นพ้องกับหลักการต่อแนวคิดที่จะตั้งเป้าหมายพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อปูทางสู่ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2568 

 

ด้านนายหวัง อี้ ยืนยันถึงความสัมพันธ์ไทยจีนที่พัฒนาไปด้วยดีไม่เคยเปลี่ยนแปลง เป็นเพราะประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และนายกรัฐมนตรีมีความเข้าใจต่อกัน ในปีนี้ ครบ 10 ปี “หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน” จะต้องวางแผนร่วมกันถึงความร่วมมือในอนาคต ร่วมกันสร้างประชาคมเพื่อ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ร่วมกัน

 

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับ นายหวังอี้ว่า ฉีซินเฉียลี่ ชื่อชื่อชุ่นลี่ (Qixin xieli shishi shunli) ร่วมแรงใจเป็นหนึ่งเดียว เรื่องต่าง ๆ จะราบรื่น หากร่วมมือกันแม้แต่ขุนเขาก็สามารถเคลื่อนได้

 

นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนประเทศไทย

แท็กที่เกี่ยวข้อง