พาณิชย์ จับมือ Biz Club Thailand จัดงาน MOC Market

05 ก.ค. 2565 | 06:31 น.

“พาณิชย์”จับมือ Biz Club Thailand -ม.มหิดล จัดงาน MOC Market by Biz Club  @ สนามบินน้ำ 4 - 7 ก.ค.พร้อม MOU นำนวัตกรรมงานวิจัยมาพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การนำนวัตกรรมงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันส่งสินค้าไปจำหน่ายตลาดต่างประเทศ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้างรายได้เข้าประเทศ เบื้องต้นนำร่องผลิตภัณฑ์สมาชิกเครือข่ายฯ 5 รายการ ได้แก่ กระเจี๊ยบกรอบ กุ้งก้ามกราม น้ำแกงส้มสำเร็จรูป กาแฟบัวบางแก้ว และ ข้าวเกรียบปากหม้อพร้อมไส้ มาทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ สร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้สินค้าไทย

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โดยนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ให้เกิดความยั่งยืนแก่ผลิตภัณฑ์นำไปสู่การส่งออกจำหน่ายในตลาดต่างประเทศซึ่งกรมฯเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะกรรมการบริหารเครือข่าย Biz Club Thailand และ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

พาณิชย์ จับมือ Biz Club Thailand จัดงาน MOC Market

นอกจากนี้ ได้เป็นประธานเปิดงาน  MOC Market by Biz Club @สนามบินน้ำ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

พาณิชย์ จับมือ Biz Club Thailand จัดงาน MOC Market

ซึ่งมีผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club กว่า 70 ธุรกิจ ที่กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนส่งเสริม ร่วมออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า 200 รายการ ประกอบด้วย เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้ ของใช้ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก และเครื่องประดับ ฯลฯ รวมทั้ง ได้ประสานสถาบันการเงิน 3 แห่ง คือ ธ.ออมสิน, SME D Bank และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( บสย.)ร่วมออกบูธ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจอีกด้วย

พาณิชย์ จับมือ Biz Club Thailand จัดงาน MOC Market

ภายในงานยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ MOC Biz Club ที่ออกงาน เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มพันธมิตรทางการค้า ต่อยอดและขยายธุรกิจร่วมกัน โดยผู้ประกอบการสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และแผนการร่วมลงทุนกับนักลงทุนทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่กรมฯ  Biz Club Thailand และเครือข่ายพันธมิตร ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และต่อยอดขายโดยรวม

พาณิชย์ จับมือ Biz Club Thailand จัดงาน MOC Market

โดยเน้นให้ผู้ประกอบการขยายตลาดให้มีความหลากหลาย เปิดมุมมองและเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ รวมทั้ง ทดลองตลาดตามสถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากร้านค้าที่เปิดอยู่และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงและเข้าใจความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคได้โดยตรง นำความต้องการนั้นมาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของตลาดมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ ขณะที่ผู้บริโภคก็จะได้รับสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของตนเองจริงๆ  

พาณิชย์ จับมือ Biz Club Thailand จัดงาน MOC Market

ทั้งนี้ คาดว่าจะสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้มีพลังในการพัฒนาสินค้าและสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งแก่ธุรกิจต่อไปข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ จำนวน 13,260 ราย แบ่งออกเป็น 12 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย

 • กลุ่มอาหาร 4,141 ราย
 • กลุ่มผ้า/เครื่องแต่งกาย 2,298 ราย
 • กลุ่มบริการ 1,853 ราย
 • กลุ่มสุขภาพและความงาม 1,086 ราย
 • กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 1,046 ราย
 •  กลุ่มเครื่องดื่ม 751 ราย
 •  กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 642 ราย
 •  กลุ่มการเกษตร 447 ราย
 • กลุ่มอุตสาหกรรม 406 ราย
 • กลุ่มท่องเที่ยว 348 ราย
 •  กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 213 ราย
 • อื่นๆ

แบ่งผู้ประกอบการออกเป็นรายภูมิภาค ได้ดังนี้

 • ภาคกลาง 3,995 ราย
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,568 ราย
 •  ภาคเหนือ 3,025 ราย
 • ภาคใต้ 1,440 ราย
 • ภาคตะวันออก 1,232 ราย

แบ่งตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย นิติบุคคล 2,124 ราย ทะเบียนพาณิชย์ 1,736 ราย และ บุคคลธรรมดา 9,400 ราย