svasdssvasds

โบกสะบัดแล้วธง"เบียนนาเล่เชียงราย" เดินหน้ามหกรรมศิลปะนานาชาติ 2023

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
04 ก.ค. 2565 เวลา 7:51 น.

รัฐมนตรีวัฒนธรรม ร่วมเปิดตัวธงศิลปะ ประชาสัมพันธ์งาน "มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” ซึ่งจะจัดให้มีที่จังหวัดเชียงรายในปี 2566-2567 โดยมีศิลปิน ผู้แทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเวลา18.00น. วันเสาร์ที่ 2 ก.ค.2565 ที่ผ่านมา ณ วัดร่องขุ่น อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี ป.ธ.9) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนาม ว.วชิรเมธี ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวัน ร่วมกับนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกันเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองเปิดตัว “ธงศิลปะ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023”

 

พร้อมมอบธงสัญลักษณ์ให้แก่นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอของจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและแขกกิตติมศักดิ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน พ่อค้า คหบดี นักสะสมผลงาน ศิลปิน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โบกสะบัดแล้วธง"เบียนนาเล่เชียงราย" เดินหน้ามหกรรมศิลปะนานาชาติ 2023

โบกสะบัดแล้วธง"เบียนนาเล่เชียงราย" เดินหน้ามหกรรมศิลปะนานาชาติ 2023

ภายในงานเริ่มด้วยการเขียนอักษร "Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 นำโดยพระเมธีวชิโรดม(ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวัน จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบธงแก่นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ และตัวแทนศิลปินเชียงรายได้ส่งมอบธงให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สนับสนุนตัวแทนภาครัฐ เอกชน พ่อค้า ประชาชน คหบดี ฯ รวมทั้ง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, ศาสตรเมธี ตร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 

เมื่อได้รับมอบธงกันถ้วนหน้าแล้ว ใด้มีการเฉลิมฉลองด้วยการแสดงนาฎกรรมร่วมสมัย โดยศิลปินสาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัยขัวศิลปะ กลุ่มเดอะไทยส์ อย่างยิ่งใหญ่อลังการณ์ พร้อมทั้งการเปิดตัวทีมผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และภัณฑารักษ์ (Artists Director and Curators) ประจำโครงการ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดเผยรายชื่อผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ Artists Director จำนวนสองท่าน ประกอบด้วย คุณฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช คุณกิตติยา กาวีวงค์ และภัณฑารักษ์ Curators จำนวนสองท่านประกอบด้วย คุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ คุณมนุพร เหลืองอร่าม ซึ่งเป็นที่น่าพอใจสำหรับศิลปินเชียงราย

โบกสะบัดแล้วธง"เบียนนาเล่เชียงราย" เดินหน้ามหกรรมศิลปะนานาชาติ 2023

โบกสะบัดแล้วธง"เบียนนาเล่เชียงราย" เดินหน้ามหกรรมศิลปะนานาชาติ 2023

จากนั้นผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมผลงานศิลปะ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปิน สอดแทรกตราสัญลักษณ์ของงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เข้าไปในผลงาน โดยเป็นผลงานชิ้นประวัติศาสตร์ของศิลปินแต่ละท่าน ทั้งนี้ ผลงานทั้งหมดที่ถูกส่งเข้ามาได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดง ณ หอศิลป์แทนคุณ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย จำนวน 73 ผลงาน จาก 119 ผลงาน ซึ่งผลงานดังดล่าวฯ จะจัดแสดงไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565
         

 

สำหรับงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สมาคมขัวศิลปะ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รับหน้าที่ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ

โบกสะบัดแล้วธง"เบียนนาเล่เชียงราย" เดินหน้ามหกรรมศิลปะนานาชาติ 2023

โดย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ได้นำทีมศิลปีนจากสมาคมขัวศิลปะ ซึ่งมี นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ พร้อมสมาชิกศิลปินในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้เตรียมความพร้อม ในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้อย่างเต็มที่ 

 

เริ่มด้วยการแถลงข่าวและเปิดตัวธงศิลปะ "ธงไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023" โดยศิลปินเชียงราย ในเดือนกรกฎาคม 2565 พร้อมจัดนิทรรศการขึ้น ณ หอศิลป์แทนคุณ วัดร่องขุ่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยว ประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเป็นเจ้าภาพจัดงาน รวมถึงเป็นการยกระดับศิลปินในจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

 

ขณะที่ นายภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงรายมีความพร้อมในทุกด้าน ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 โดยจังหวัดเชียงรายมีศิลปินเป็นจำนวนมาก มีผลงาน มีศิลปะ วัฒนธรรม ที่พร้อมนำเสนอแก่ผู้ที่ร่วมงาน รวมถึงความพร้อมในการต้อนรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะ รวมถึงนักท่องเที่ยว

โบกสะบัดแล้วธง"เบียนนาเล่เชียงราย" เดินหน้ามหกรรมศิลปะนานาชาติ 2023

สำหรับการเปิดตัว "ธงไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023" ในครั้งนี้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่างานระดับโลก ที่จะเกิดที่จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2566-2567 จะเป็นงานที่ชาวเชียงรายทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพอย่างภาคภูมิใจ และศิลปะร่วมสมัยจะเข้าสู่พื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ นับเป็นการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนชาวเชียงรายอย่างสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด