คพ. สร้างคนรุ่นใหม่ ตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี

01 ก.ค. 2565 | 11:37 น.

คพ. สร้างคนรุ่นใหม่ เสริม-สนับสนุนการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีเกิดเหตุขึ้นประมาณ 180 ครั้ง สร้างผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างล่าสุดเหตุระเบิดเพลิงไหม้โรงงาน หมิงตี้ เคมิคอล สมุทรปราการ

 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาเกิดเหตุอุบัติภัยสารเคมีรั่วไหล เหตุระเบิดและเพลิงไหม้โรงงานที่มีการสะสมสารเคมีและวัตถุอันตรายเป็นระยะ ๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2564

 

เกิดเหตุขึ้นประมาณ 180 ครั้ง เป็นอุบัติภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม 93 ครั้ง การขนส่งสารเคมี 41 ครั้ง ไฟไหม้บ่อขยะ 25 ครั้ง โกดังเก็บสารเคมี 15 ครั้ง โดยส่วนใหญ่เป็นเหตุเพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตและแปรรูปพลาสติก โรงงานผลิตสารเคมี โรงงานรีไซเคิล ร้านรับซื้อของเก่าและวัสดุรีไซเคิล ไม่ต่ำกว่า 100 ครั้ง

คพ. สร้างคนรุ่นใหม่ ตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี

 

 

 

 

ในหลายกรณีเมื่อเกิดเหตุแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง เหตุการณ์สำคัญ อาทิ เหตุระเบิดเพลิงไหม้โรงงานบริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ แรงระเบิด

 

ทำให้บ้านเรือนในพื้นที่โดยรอบเสียหายเป็นมูลค่ามากกว่า 400 ล้านบาท มลพิษจากเขม่าควันและไอระเหยสารเคมีส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร

 

ล่าสุดคือ เหตุเพลิงไหม้โรงงานรับกำจัดและรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์  จำกัด จังหวัดราชบุรี ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ด้านท้ายลม เป็นต้น

 

คพ. สร้างคนรุ่นใหม่ ตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี

นายอรรถพล กล่าวว่า คพ. ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของปัญหามลพิษจากเหตุอุบัติภัยสารเคมี รวมถึงการปกป้องประชาชนจากภาวะมลพิษต่างๆ และตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างบุคลากรคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้และมีทักษะเพื่อเสริม-สนับสนุนการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

 

 

  จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีระดับเทคนิค ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2565 ณ อาคาร คพ. และศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย จังหวัดนครปฐม โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมาจากหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 1 ถึง 16 เจ้าหน้าที่พิทักษ์สิ่งแวดล้อมจากส่วนกลางและหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินมลพิษจากสารเคมี จำนวน 50 คน

 

 

การอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นการให้ความรู้และทักษะในการวางแผนเตรียมการ การฝึกปฏิบัติในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี และการใช้เครื่องมือเพื่อตรวจสอบบ่งชี้กากของเสียและไอระเหยสารเคมีในภาคสนาม เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

คพ. สร้างคนรุ่นใหม่ ตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี

ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างเครือข่ายหน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชนในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ หากเกิดเหตุอุบัติภัยสารเคมี โทรแจ้งได้ที่ สายด่วน 1650 นายอรรถพล กล่าว

คพ. สร้างคนรุ่นใหม่ ตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี