svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เริ่ม ถอดแมสก์ ถอดหน้ากากอนามัย วันนี้ 1 ก.ค. 65 สรุปเงื่อนไขล่าสุดที่นี่

30 มิถุนายน 2565

เริ่ม ถอดแมสก์ ถอดหน้ากากอนามัย โดยสมัครใจ วันนี้ 1 ก.ค 2565 เช็คเงื่อนไข พื้นที่ใด บุคคลกลุ่มไหน ไม่ต้องสวมแมสก์ สรุปรายละเอียดครบที่นี่

ในวันนี้ 1 กรกฎาคม 2565 คนไทยทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศสามารถ "ถอดหน้ากาก" โดยความสมัครใจได้โดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 เรื่อง การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร

 

"ฐานเศรษฐกิจ" พาไปทบทวนรายละเอียดมาตรการสำคัญเรื่องนี้กันอีกครั้ง

 

เงื่อนไขการถอดหน้ากากอนามัย

1.เมื่ออยู่คนเดียว

2.กรณีอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่พำนักเดียวกัน ต้องสามารถเว้นระยะห่างได้

  • ไม่รวมกลุ่มแออัด
  • อยู่ในที่ระบายอากาศได้ดี

3.กรณีมีกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากาก เช่น รับประทานอาหาร ออกกำลังกาย รับบริการบริเวณใบหน้า และศิลปะการแสดงต่าง ๆ ให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้น ควรสวมหน้ากากทันที

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย

1.กลุ่ม 608

  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี  
  • สตรีมีครรภ์
  • ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ควรสวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น

 

2.ผู้ติดเชื้อโควิด-19

 

3.ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเชื้อโควิด-19  ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
 

สถานที่ภายนอกอาคาร

  • ให้สวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่แออัดที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี
     

สถานที่ภายในอาคาร/สถานที่ปิด  

  • ให้สวมหน้ากากแต่สามารถถอดหน้ากากได้ กรณีอยู่คนเดียว

คำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข 

"หน้ากากอนามัย" ยังคงมีประโยชน์ในการป้องกันทั้งการแพร่เชื้อและการรับเชื้อโควิดและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ  รวมถึงยังสามารถป้องกันปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงควรพกหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และสามารถนำมาสวมเมื่อมีความเสี่ยง 
 
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดล่าสุด วันที่ 30 มิ.ย.2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.รายงาน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,695 ราย มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมถึงวันนี้อยู่ที่ 4,522,915 ราย ไม่รวม ATK อีก 4,034 ราย สะสม 1,860,377 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 14 ราย สรุปภาพรวมเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 30,648 ราย