กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา เช็คตำแหน่งงานที่นี่

30 มิ.ย. 2565 | 20:00 น.

กทม. ประกาศเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา หน่วยงานไหน เปิดรับตำแหน่งอะไร พร้อมช่องทางการสมัคร อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ครบที่นี่

โอกาสของคนว่างงาน หรือ ผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ใน กทม. ล่าสุด นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งข่าวดีว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย

 

สำนักพัฒนาสังคม

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) รับสมัครวิทยากรส่งเสริมอาชีพ รวม 19 อัตรา

 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาภาษาต่างประเทศ  หลักสูตรภาษาจีน        จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาภาษาต่างประเทศ  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  จำนวน 2 อัตรา
 • สาขาภาษาต่างประเทศ  หลักสูตรภาษาเกาหลี   จำนวน 2 อัตรา
 • สาขาภาษาต่างประเทศ   หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น     จำนวน 1 อัตรา
 • สาขานวดแผนไทยประยุกต์    จำนวน 3 อัตรา
 • สาขาอาหารและโภชนาการ  หลักสูตรอาหาร       จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรบาริสต้า                จำนวน 2 อัตรา
 • สาขาการตัดแต่งขนสุนัข      จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาศิลปหัตถกรรม             จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ     จำนวน 2 อัตรา

 

โดยกำหนดรับสมัคร ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) ระหว่างวันที่ 1-6 ก.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2246 1592

2.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) รับสมัครวิทยากรส่งเสริมอาชีพ รวม 13 อัตรา 

 • สาขาวิชาศิลปะประดิษฐ์      จำนวน 3 อัตรา
 • สาขาวิชาเสริมสวย              จำนวน 2 อัตรา
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาวิชานวดไทยประยุกต์   จำนวน 3 อัตรา
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาวิชาโหราศาสตร์           จำนวน 2 อัตรา

 

โดยกำหนดรับสมัคร ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) ระหว่างวันที่ 1-6 ก.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2245 1401

 

3.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์) รับสมัครวิทยากรส่งเสริมอาชีพ รวม  18 อัตรา 

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร         จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรขนมอบ                                จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรอาหารไทย                           จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม      จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรแต่งผมสตรี                           จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรซอยผมสตรี                          จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรตัดผมสุภาพบุรุษ                   จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรการตัดแต่งขนสุนัข                จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรคีย์บอร์ด                               จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรการเล่นกีตาร์                         จำนวน 1 อัตรา
 •  หลักสูตรการขับร้อง                           จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรการนวดสวีดิช                       จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ              จำนวน 2 อัตรา
 • หลักสูตรเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ                   จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรโหราศาสตร์ประยุกต์               จำนวน 1 อัตรา

 

โดยกำหนดรับสมัคร ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์) ระหว่างวันที่ 1-6 ก.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2410 1012

4.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) รับสมัครวิทยากรส่งเสริมอาชีพ รวม 21 อัตรา 

 • หลักสูตรขนมอบ                    จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรอาหารไทย               จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม (งานจัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก) จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรจัดดอกไม้เพื่ออาชีพ   จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรตัด-ซอยผมสุภาพบุรุษ จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรแต่งผม-ซอยผมสตรี     จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (นวดน้ำมันหอมระเหย นวดฝ่าเท้า) จำนวน 3 อัตรา
 • หลักสูตรซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรช่างโทรทัศน์ชั้นต้น โทรทัศน์ชั้นสูง จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรเจียระไนพลอย ตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรเครื่องปรับอากาศ หลักสูตรเครื่องทำความเย็น หลักสูตรช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรอินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ซ หลักสูตรการใช้งานโมบายเทคโนโลยี หลักสูตรการใช้งาน Mobile Application Course จำนวน 2 อัตรา
 • หลักสูตรโหราศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา

 

โดยกำหนดรับสมัคร ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) ระหว่างวันที่ 1-7 ก.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2236 6929

 

5.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) 10 อัตรา

 • วิทยากรส่งเสริมอาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ       จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 2 อัตรา
 • สาขาวิชานวดแผนไทยประยุกต์ จำนวน 2 อัตรา
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง                จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาวิชาผลิตเห็ด                    จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาวิชาโหราศาสตร์               จำนวน 1 อัตรา

 

โดยกำหนดรับสมัคร ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) ระหว่างวันที่ 1-6 ก.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2543 2903

 

6.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุปถัมภ์) รับสมัครวิทยากรส่งเสริมอาชีพ รวม 15 อัตรา 

 • หลักสูตรซอยผมสตรี                         จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรการใช้งานโมบายเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรโหราศาสตร์ประยุกต์              จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรผลิตภัณฑ์งานผ้า 1               จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรทำตัวเรือนเครื่องประดับ         จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรภาษาจีนในชีวิตประจำวัน       จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรตัดแต่งขนสุนัขเบื้องต้น         จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรบาริสต้า                               จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรตัดผมชายสไตล์แฟชั่น           จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรเดินสายไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 อัตรา
 • หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ               จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรการจัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรซ่อมคอมพิวเตอร์                   จำนวน 1 อัตรา

 

โดยกำหนดรับสมัคร ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุปถัมภ์) ระหว่างวันที่ 1-6 ก.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2429 3573

 

7.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) รับสมัครวิทยากรส่งเสริมอาชีพ รวม 16 อัตรา 

 • หลักสูตรสาขาวิชาเสริมสวย            จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรสาขาวิชาตัดผมสุภาพบุรุษ จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ   จำนวน 2 อัตรา
 • หลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  จำนวน 2 อัตรา
 • หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จำนวน 2 อัตรา
 • หลักสูตรสาขาวิชาโหราศาสตร์          จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม       จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการดนตรี      จำนวน 1 อัตรา
 • หลักสูตรสาขาวิชานวดแผนไทยประยุกต์ จำนวน 3 อัตรา
 • หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

 

โดยกำหนดรับสมัคร ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) ระหว่างวันที่ 1-6 ก.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2514 1840

 

สำนักงานเขตยานนาวา

เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก ตำแหน่งอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

 • ประจำศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเศตะพราหมณ์ 2 อัตรา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเชื้อเพลิงใน             1 อัตรา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเชื้อเพลิงนอก          1 อัตรา

 

คุณสมบัติ อัตราค่าจ้าง  

 • จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือปริญญาตรี
 • อัตราค่าจ้าง 8,600 - 15,000 บาท

 

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 ก.ค. 65 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2295 0929, 0 2294 2393 ต่อ 6739 ในวันและเวลาราชการ

 

สำนักงานเขตทุ่งครุ

ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ ลงวันที่ 18 พ.ค. 65 ซึ่งได้กำหนดระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 17 มิ.ย. 65

 

 • ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดโรงเรียนสามัคคีบำรุง จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

 

ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าว จึงขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ก.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ

 

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตทุ่งครุ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2464 4395

 

ที่มา กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์