เริ่มวันนี้ มาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่ ช่วยเหลือพลังงาน LPG น้ำมันแพง

30 มิ.ย. 2565 | 21:24 น.

เริ่มวันนี้ มาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่ หลังครม.เคาะช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบด้านพลังงาน น้ำมันแพง ทั้งช่วยก๊าซ LPG ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรึงราคาน้ำมันดีเซล เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ไปดูกันว่าใครจะเข้าข่ายเข้าร่วมมาตรการอะไรบ้าง

มาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่ เริ่มต้นแล้ววันนี้ หลังจาก ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เห็นชอบมาตรการออกมาเป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 กันยายน 2565 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่เจอผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันแพง

 

โดยออกมาตรการต่าง ๆ ทั้งการต่ออายุมาตรการลดค่าครองชีพรอบเก่าที่กำลังจะหมดอายุลง และมีมาตรากรใหม่ออกมาเพิ่มเติม เช่นเดียวกับมีมาตรการขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และมาตรการประหยัดพลังงาน และมาตรการทางด้านภาษีมาควบคู่กัน 

 

สำหรับมาตรการลดค่าครองชีพ ตามมติครม. ซึ่งบางมาตรการจะเริ่มต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 มีด้วยกันหลายมาตรการ เน้นการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานปรับขึ้นราคา มีด้วยกันดังนี้ 

มาตรการช่วยเหลือด้านราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ประกอบด้วย

 

1.การทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ LPG หรือ ก๊าซหุงต้ม

 • กำหนดกรอบเป้าหมายเพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม 
 • ทยอยปรับขึ้นราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 3 ครั้ง จาก 17.1795 บาทต่อกิโลกรัม ไปที่ 19.9833 บาทต่อกิโลกรัม โดยปรับขึ้นเดือนละ 0.9346 บาทต่อกิโลกรัม 
 • มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565

 

2.การขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG 

 • กลุ่มเป้าหมายร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 • วงเงินไม่เกิน 100 บาทต่อรายต่อเดือน 
 • มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

 

3. การขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 • กำหนดวงเงินจำนวน 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน 
 • ระยะเวลาเดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565 
 • ครอบคลุมผู้ใช้สิทธิ 4 ล้านราย 
 • ใช้วงเงินงบกลาง 220 ล้านบาท 

มาตรการบริหารราคาน้ำมันดีเซล

 • ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสรรพสามิต 
 • เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 
 • กรณีที่ราคาน้ำมันดีเซลภายในประเทศยังคงสูงเกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ที่ 35 บาทต่อลิตร รัฐจะอุดหนุนราคาส่วนเพิ่มร้อยละ 50

 

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

 

สำหรับมาตรการนี้ มีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ประกอบด้วย

 

1. การกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันให้เป็นไปตามสัดส่วนการผสมของกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ดังนี้ 

 • น้ำมันดีเซล บี 7 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 7 โดยปริมาตร 
 • น้ำมันดีเซลธรรมดา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 10 โดยปริมาตร 
 • น้ำมันดีเซล บี 20 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 20 โดยปริมาตร

 

2. การขอความร่วมมือจากผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลหมุนเร็วไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร

 

มาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่ วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 กันยายน 2565