svasdssvasds

วิธีลงทะเบียน U2T รอบที่สองเริ่มแล้ว ดู 5 ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมโครงการดูเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
27 มิ.ย. 2565 เวลา 8:50 น. 9.6k

วิธีลงทะเบียน U2T รอบสอง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดให้สมัคร ดู 5 ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมโครงการเช็ครายละเอียดที่นี่

วิธีลงทะเบียน U2T รอบที่สองเริ่มแล้ว หลังจาก กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เปิดรับสมัครรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา และ รอบสอง เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 27 มิถุนายน 2565

 

วิธีลงทะเบียน U2T มี 5 ขั้นตอนดังนี้

 • คลิกไปที่ u2tbcg.com เพื่อเข้าสู่ระบบ
 • สมัครสมาชิก กรอก อีเมล์
 • กรอกรหัสผ่าน
 • ติ๊กเครื่องหมายถูก ผู้สมัครแบบบุคคลจากตำบล
 • ติ๊กเครื่องหมายถูก ผู้สมัครแบบบัณฑิตจบใหม่ หลังจากนั้น คลิก ยืนยัน

 

เปิดลงทะเบียนดังนี้

 • การสมัคร วันที่ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 10.00 น.
 • ประกาศรายชื่อ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
 • สัมภาษณ์ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผล วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี (ผู้ที่ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป) และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
 • ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงและสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ ที่ว่างงานหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
 • มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด
 • จำนวนพื้นที่ในความรับผิดชอบของ มรภ.บุรีรัมย์

 

 

 

 วิธีลงทะเบียน U2T

สำหรับโครงการ U2T for BCG คือ

 • “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”
 • โดยจะเปิดรับบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ 7,435 ตำบล 77 จังหวัด กว่า 68,350 คน ที่ต้องการร่วมงานเป็นทีมเดียวกับ อว. ซึ่งจะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยรัฐ 70 กว่าแห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 20 แห่ง ตลอดจนภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก.

 

ที่มา: U2Tมหาวิทยาลัยตำบล

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด