พาณิชย์เล็งนำเข้าปุ๋ยจากซาอุฯ 8แสนตัน ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาวัตถุดิบแพง

24 มิ.ย. 2565 | 06:30 น.

พาณิชย์เล็งนำเข้าปุ๋ยจากซาอุฯ8แสนตัน ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาต้นทุนผลิตแพง เจรจาผู้ซื้อจากซาอุดีอาระเบียกว่า 100 ราย พร้อมนำเข้าปุ๋ยราคาพิเศษเพิ่มอีกรวม 3 ราย

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียในโอกาสที่คณะนักธุรกิจซาอุดีฯ เดินทางเยือนไทย กับ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ส่งออกสินค้าทางเรือ ผู้แทนภาครัฐและเอกชน ว่าที่ประชุมหารือเรื่องการนำเข้าปุ๋ยเป็นกรณีพิเศษจากซาอุดีอาระเบีย เพื่อเตรียมการนำเข้าปุ๋ยอย่างเป็นรูปธรรม

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

โดยการนำเข้าปุ๋ยจากซาอุดีอาระเบีย ซึ่งปกติประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยจากซาอุดีอาระเบียผ่านบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดคือ บริษัท SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) ซึ่งมีผลผลิตปุ๋ยยูเรียปีละ 2.2 ล้านตันต่อปี และไทยเป็นลูกค้ารายสำคัญของบริษัท

 

พาณิชย์เล็งนำเข้าปุ๋ยจากซาอุฯ 8แสนตัน  ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาวัตถุดิบแพง

ซึ่งข่าวดีขณะนี้คือทางการซาอุฯได้เปิดโอกาสให้บริษัทที่ผลิตปุ๋ยของซาอุฯ อีก 2 บริษัทสามารถเจรจาขายปุ๋ยให้กับประเทศไทยได้ จะมี 3 บริษัทใหญ่นอกจาก บริษัท SABIC จะมีบริษัท MA'ADEN (Saudi Arabian Mining Co.) และบริษัท ACO group ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Alim Investment Co. Ltd. Saudi Arabia ซึ่งเป็นผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ลำดับต้นของซาอุดีอาระเบีย

พาณิชย์เล็งนำเข้าปุ๋ยจากซาอุฯ 8แสนตัน  ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาวัตถุดิบแพง

ทั้งนี้ไทยมีการรวบรวมตัวเลขผ่านสภาหอการค้าและสมาคมการค้าปุ๋ยไทยเบื้องต้นมีความประสงค์ซื้อปุ๋ยจากซาอุดีอาระเบียรวม 8 แสนตัน เป็น ยูเรีย 5.9 แสนตัน ปุ๋ยฟอสเฟต 1.93 แสนตัน และปุ๋ยโพแทสเซียม2.5 หมื่นตัน และในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะจัด Business Matching จับคู่ธุรกิจให้มีการพบกันระหว่างผู้ส่งออกปุ๋ยรายใหญ่ 3 รายของซาอุฯ กับผู้นำเข้าปุ๋ยของไทยทั้งหมดที่สนใจ ช่วยให้การเจรจาซื้อปุ๋ยจากซาอุฯเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ปัญหาทั้ง 2 ข้อ 1.ให้ประเทศไทยมีปริมาณปุ๋ยพอใช้สำหรับเกษตรกร มีหลักประกันมากขึ้นเพราะมีแหล่งนำเข้าพิเศษเพิ่มเติม และ2.เรื่องของราคาให้เป็นหน้าที่ของเอกชนเจรจาหวังว่าจะได้ต้นทุนที่ต่ำลงเป็นกรณีพิเศษจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกันต่อไป

พาณิชย์เล็งนำเข้าปุ๋ยจากซาอุฯ 8แสนตัน  ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาวัตถุดิบแพง

“ภาคเอกชนของซาอุดีอาระเบียที่จะเดินทางมาเยือนไทยในช่วงวันที่4-6ก.ค. โดยมีหอการค้าไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ เพื่อตอบรับกิจกรรมการค้าการลงทุนระหว่างกัน  ก็จะมีการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจให้ระหว่างผู้นำเข้าของซาอุดีอาระเบียที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 100 ราย และผู้ส่งออกไทยร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 120 ราย  เพื่อจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างกัน หวังว่าจะเพิ่มยอดตัวเลขการส่งออกของไทยไปซาอุฯมากขึ้น ซึ่งจะมีสินค้าที่มีความหลากหลายทั้ง สาขาโทรคมนาคม ไอที ท่องเที่ยว อัญมณี อาหาร เสื้อผ้า แฟชั่น สุขภาพความงาม และบริการโลจิสติกส์ ด้านอิเล็กทรอนิกส์”  

พาณิชย์เล็งนำเข้าปุ๋ยจากซาอุฯ 8แสนตัน  ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาวัตถุดิบแพง

ทั้งนี้ปี 2564 การค้ารวมไทยซาอุดีอาระเบียมีมูลค่า 233,075 ล้านบาท ซึ่งประเทศไทยส่งออกไปซาอุดีอาระเบียมีมูลค่า 51,500 ล้านบาทและไทยนำเข้าจากซาอุดีอาระเบีย 181,524 ล้านบาท