svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

งานเข้าคมนาคม “แกร็บไบค์วิน” บุก ยื่นหนังสือเบรกสั่งปิดให้บริการแอพฯ

23 มิถุนายน 2565

“แกร็บไบค์วิน ”บุกคมนาคม ยื่นหนังสือ 4 ข้อ เบรกสั่งปิดให้บริการแอพฯ 15 ก.ค.นี้ ช่วยเยียวยาผู้ขับขี่ หลังกรมขนส่งออกประกาศดีดแกร็บป้ายขาวออกจากระบบเริ่ม 16 ก.ค.65

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงได้รับหนังสือจากกลุ่ม Grab เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกัน และกลุ่มผู้ขับขี่แกร็บไบค์วิน เพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากประกาศกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการยุติการให้บริการ GrabBike (win) โดยมี นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ร่วมรับหนังสือ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ กระทรวงคมนาคม

งานเข้าคมนาคม “แกร็บไบค์วิน” บุก ยื่นหนังสือเบรกสั่งปิดให้บริการแอพฯ

สำหรับรายละเอียดของหนังสือที่กลุ่ม Grab เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกัน และกลุ่มผู้ขับขี่แกร็บไบค์วิน ยื่นดังนี้

  1. ขอให้พิจารณาเลื่อนกำหนดเวลาที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กำหนดไว้ 30 วัน ในการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลออกจากบริการ GrabBike (win) ออกไปจนกว่า ขบ. จะมีมาตรการรองรับหรือกฎหมายใหม่ที่เหมาะสมสำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน
 

2. ขอให้มีกฎหมายรองรับผู้ให้บริการขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันอย่างถูกต้อง โดยมีเงื่อนไข คือ ไม่จำเป็นต้องมีสังกัดวิน เนื่องจากเสื้อวินมีราคาสูง และหากให้ไปรวมกับวินที่มีอยู่แล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างวินและผู้ให้บริการขับขี่รถมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ขอให้ไม่ต้องยื่นจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นรถสาธารณะป้ายเหลือง แต่ต้องมีใบขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ
  งานเข้าคมนาคม “แกร็บไบค์วิน” บุก ยื่นหนังสือเบรกสั่งปิดให้บริการแอพฯ

3. ขอให้อัตราค่าโดยสารเป็นไปตามสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  4. ให้สามารถใช้เกณฑ์ในการวิ่งรับ - ส่งผู้โดยสารแบบเดียวกับรถแท็กซี่ โดยไม่ต้องแบ่งโซนหรือแบ่งเขต

“ได้สั่งการให้ ขบ. พิจารณาข้อเสนอดังกล่าว หรือหาแนวทางอื่นในการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กลุ่ม Grab เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกัน และกลุ่มผู้ขับขี่แกร็บไบค์วินโดยเร็วต่อไป”

งานเข้าคมนาคม “แกร็บไบค์วิน” บุก ยื่นหนังสือเบรกสั่งปิดให้บริการแอพฯ

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา แกร็บ ประเทศไทย ได้แจ้งไปยังผู้ขับแกร็บไบค์ว่า จะปรับรูปแบบการให้บริการเนื่องจากกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้นำรถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคลที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารซึ่งเป็นป้ายขาวออกจากระบบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 16 มิ.ย.นี้ เป็นต้นไป และจะให้บริการถึงวันที่ 15 ก.ค.นี้ โดยผู้ที่ให้บริการจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะและจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ห้ามรับข้ามเขตและอัตราค่าโดยสารจะเป็นอัตราเดียวกับวินมอเตอร์ไซค์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด