svasdssvasds

อาเซียนถกแคนาดา ตั้งคณะทำงาน 17 กลุ่ม ดันเจรจารอบแรก ส.ค.นี้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
17 มิ.ย. 2565 เวลา 6:30 น.

‘อาเซียน’ ร่วมหารือกับแคนาดา เห็นชอบตั้งคณะทำงาน17 กลุ่ม ตั้งเป้าจัดประชุม FTA อาเซียน-แคนาดา รอบแรก ส.ค.นี้ พร้อมถกออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เดินหน้าอัพเกรด FTA ใน 17 ประเด็นภายในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ก.ย.นี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนกับแคนาดา และอาเซียนกับออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ว่า ได้หารือเตรียมการเจรจาจัดทำเอฟทีเอ อาเซียน-แคนาดา (ACAFTA) พร้อมจัดตั้งคณะทำงานเจรจา 17 กลุ่ม และเตรียมจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ 1 รวมทั้งการยกระดับความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ใน 17 ประเด็น ให้ทันสมัยมากขึ้น

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สำหรับการประชุมระหว่างอาเซียน-แคนาดา ที่ประชุมเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการเจรจาและคณะทำงานเจรจา 17 กลุ่ม ได้แก่ 1) การค้าสินค้า 2) กฎถิ่นกำเนิดสินค้า 3) การค้าบริการ 4) การลงทุน 5) กฎหมายและสถาบัน

 

อาเซียนถกแคนาดา ตั้งคณะทำงาน 17 กลุ่ม  ดันเจรจารอบแรก ส.ค.นี้

6) พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า 7) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 8) อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 9) บริการโทรคมนาคม 10) บริการด้านการเงิน 11) ความร่วมมือด้านเทคนิคและเศรษฐกิจ 12) ทรัพย์สินทางปัญญา 13) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 14) นโยบายแข่งขัน 15) การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 16) การเยียวยาทางการค้า และ 17) วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ซึ่งฝ่ายเลขาธิการอาเซียนจะประสานให้ทั้ง 17 กลุ่ม เริ่มเดินหน้าเตรียมการเจรจาทันที และได้ตั้งเป้ากำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ 1 ในช่วงปลายเดือน ส.ค.นี้

นอกจากนี้ แคนาดาพร้อมสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการเจรจา เพื่อช่วยเตรียมความพร้อม แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยลดช่องว่างและหาข้อสรุปร่วมกันได้ โดยเฉพาะประเด็นอ่อนไหว อาทิ แรงงาน และสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมา แคนาดาได้เคยจัดกิจกรรมหัวข้อการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ เศรษฐกิจดิจิทัล กฎระเบียบที่ดี นโยบายวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย รวมทั้งกำลังเตรียมจัดกิจกรรมหัวข้อการค้าบริการในช่วงปลายเดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งได้ประสานเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเข้าร่วมด้วย

ส่วนการประชุมกับออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ได้หารือถึงการอัพเกรดความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) เพื่อให้มีความทันสมัยและเป็นสากลตามพัฒนาการทางการค้าที่เปลี่ยนไป โดยสมาชิกได้ตกลงจะอัพเกรดความตกลง 17 ประเด็น อาทิ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน มาตรฐานทางเทคนิค พิธีการศุลกากร การอำนวยความสะดวกทางการค้า บริการการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ทั้งนี้ สมาชิกสามารถสรุปผลของความตกลงได้กว่า 45% และตั้งเป้าจะขับเคลื่อนการเจรจาให้มีความคืบหน้าภายในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ในเดือน ก.ย.นี้

ทั้งนี้ สำหรับในช่วง 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย. 2565) การค้าระหว่างไทยกับแคนาดา มีมูลค่า 995.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.52% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยไทยส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 667.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 328.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการค้าระหว่างไทย-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีมูลค่า 6,912.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 9.61% เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด