svasdssvasds

“พาณิชย์”หนุนสินค้า BCG ใช้ประโยชน์ FTA ลุยตลาดต่างประเทศ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
30 พ.ค. 2565 เวลา 5:14 น.

“พาณิชย์”หนุนสินค้า BCG   ใช้ประโยชน์ FTA ลุยตลาดต่างประเทศ  ‘กรมเจรจาฯ’ เปิดตัวโครงการ ThEP for FTA MARKET เป็นครั้งแรก เพื่อมุ่งผลักดันให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ เพิ่มแต้มต่อขยายตลาดส่งออก

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เปิดตัวโครงการส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย เร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA “Thai Entrepreneur Program for FTA Market” หรือ ThEP for FTA MARKET เป็นครั้งแรก เพื่อมุ่งผลักดันให้เกษตรกร และผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ที่ดำเนินธุรกิจด้วย BCG Model มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพิ่มแต้มต่อขยายส่งออกไปตลาดต่างประเทศ รวมถึงสามารถจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ที่สอดรับกับการค้ายุคใหม่ ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยได้มากขึ้น

 

 

 

กรมฯ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ BCG นำเกษตรกร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ก้าวไกลขั้นเทพ สู่ตลาดการค้าเสรีด้วย FTA  ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จาก FTA และการพลิกโฉมสินค้าไทยให้รองรับความต้องการของตลาดโลก 

“พาณิชย์”หนุนสินค้า BCG  ใช้ประโยชน์ FTA ลุยตลาดต่างประเทศ

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก 20 ราย โดยจะได้ร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเชิงลึก กิจกรรม Online Business Matching กับคู่ค้าจากญี่ปุ่น มาเลเซีย และ Retail ชั้นนำในประเทศไทย รวมถึงการนำสินค้าขึ้นขายบนแพลตฟอร์มชั้นนำในประเทศ และจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 5 รายสุดท้าย ที่จะได้ขึ้นทดลองขายบนแพลตฟอร์มชั้นนำในตลาดต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ 

“พาณิชย์”หนุนสินค้า BCG  ใช้ประโยชน์ FTA ลุยตลาดต่างประเทศ

“พาณิชย์”หนุนสินค้า BCG  ใช้ประโยชน์ FTA ลุยตลาดต่างประเทศ

“กรมฯ มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ สมาชิกสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถพัฒนาศักยภาพธุรกิจ โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารแปรรูป สินค้าไลฟ์สไตล์ กลุ่ม BCG เพื่อ

แปรรูปเปลือกข้าวโพด เป็นสินค้าแฟชั่น

เป็นโอกาสก้าวสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตาของตลาดโลก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยต่อยอดธุรกิจ เพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวก้าวสู่เวทีการแข่งขันทางการค้าของตลาดโลก ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน”

“พาณิชย์”หนุนสินค้า BCG  ใช้ประโยชน์ FTA ลุยตลาดต่างประเทศ

“พาณิชย์”หนุนสินค้า BCG  ใช้ประโยชน์ FTA ลุยตลาดต่างประเทศ

“พาณิชย์”หนุนสินค้า BCG  ใช้ประโยชน์ FTA ลุยตลาดต่างประเทศ

“พาณิชย์”หนุนสินค้า BCG  ใช้ประโยชน์ FTA ลุยตลาดต่างประเทศ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด