แจกกัญชาล้านต้นฟรี พันธุ์อะไร? เช็คเงื่อนไข ขั้นตอนลงทะเบียนอย่างละเอียด

16 มิ.ย. 2565 | 08:00 น.

"แจกกัญชาล้านต้นฟรี" ได้สายพันธุ์อะไร? เช็คเงื่อนไขรับต้นกัญชา พร้อมขั้นตอนการลงทะเบียนอย่างละเอียด ได้ที่นี่

กรมวิชาการเกษตร เปิดลงทะเบียนปลูกกัญชา แจกกัญชาล้านต้นฟรี ให้บ้านละ "กัญชา 2 ต้น" เป้าหมาย 1 ล้านต้น ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 16 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะครบ 1 ล้านต้น

สำหรับการเปิดลงทะเบียนวันนี้ (16 มิถุนายน 2565) เป็นวันแรก สามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (ศวพ.) ของกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด หรือผ่านระบบออนไลน์ https://register.doa.go.th/guncha/

 

แจกกัญชาล้านต้นฟรี พันธุ์อะไร? เช็คเงื่อนไข ขั้นตอนลงทะเบียนอย่างละเอียด

เงื่อนไขการลงทะเบียน

 1. จำกัดรับต้นกล้ากัญชา กัญชง 1 ครัวเรือน ต่อ 2 ต้น
 2. ที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน)
 3. สถานที่รับต้นกล้ากัญชา กัญชง ต้องเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชน
 4. ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 จนถึง 16 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะครบ 1 ล้านต้น
 5. รับต้นกล้ากัญชา กัญชง ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตร ครอบคลุม 77 จังหวัด

**ตรวจสอบสิทธิ์รับต้นกล้ากัญชา กัญชง หลังจากลงทะเบียน 7 วัน ผ่านเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร**

 

กัญชาที่จะได้รับฟรีเป็นพันธุ์อะไร

 • พันธุ์อิสระ 01 พัฒนาพันธุ์โดยกรมการแพทย์ กรมวิชาการเกษตร และมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์

 

วิธีการลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 
 • ลงทะเบียนออนไลน์ เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ https://register.doa.go.th/guncha/
 • คลิก ลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชา กัญชง
 • กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ (ถ้ามี) ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
 • คลิก รับต้นกล้ากัญชา กัญชงได้ที่ (สถานที่จะขึ้นมาอัตโนมัติตามที่อยู่ )
 • กรอกสถานที่ที่จะนำต้นกล้ากัญชา กัญชงไปปลูก
 • วัตถุประสงค์ในการนำไปปลูก  
 • คลิก ให้ความยินยอมในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด
 • คลิก ลงทะเบียน