svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"GIT" เฟ้นหาสุดยอดผลงานออกแบบเครื่องประดับ ดันไทยสร้างแบนรด์บุดตลาดโลก

12 มิถุนายน 2565

"GIT" เฟ้นหาสุดยอดผลงานออกแบบเครื่องประดับ ดันไทยสร้างแบนรด์บุดตลาดโลก ผ่านโครงการ GIT World’s Jewelry Design Awards ครั้งที่ 16

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยและผลักดันประเทศไทยจากประเทศผู้รับจ้างผลิต เป็นประเทศที่สามารถสร้างแบรนด์เครื่องประดับที่ได้รับการยอมรับระดับโลก

 

และเปิดโอกาสให้นักออกแบบทั่วโลก ได้ร่วมส่งผลงานการออกแบบเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 16 (GIT’s World Jewelry Design Awards 2022) ภายใต้หัวข้อ True Nature – Reveal the Secret of Nature ที่เปิดโอกาสให้ผู้รักการออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงาน

โดยนำแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติที่แท้จริง ลดความสูญเสียในการผลิต หรือนำมาประยุกต์ให้เกิดความน่าสนใจ รวมถึงการนำพลอยเก่า พลอยที่เหลือใช้ หรือพลอย Reuse นำมา Upcycle ให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจ

 

และตอบโจทย์ตลาดการค้าเครื่องประดับจากทั่วทุกมุมโลก โดยเป็นการต่อยอดและพัฒนาขีดความสามารถของนักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และยังเป็นแนวทางในการต่อยอดให้แก่นักออกแบบไทย ในการเข้าถึงเทรนด์เครื่องประดับจากนานาประเทศ

 

"GIT" เฟ้นหาสุดยอดผลงานออกแบบเครื่องประดับ

 

สำหรับงานครั้งดังกล่าวนี้ มีนักออกแบบจากทั่วโลกส่งผลงานเข้าประกวดรวม 527 ชิ้นงาน จาก 22 ประเทศ 

โดยประเทศที่มีนักออกแบบส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 182 ผลงาน ประเทศอิหร่าน จำนวน 163 ผลงาน และ ประเทศไทย 89 ผลงาน 

 

ซึ่งเบื้องต้นคณะกรรมการได้ตัดสินรอบคัดเลือกแบบวาด และคัดเลือกจนเหลือ 30 แบบวาด