"กนอ." เล็งทำตลากเชิงรุกบุกตลาดต่างประเทศดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าไทย

05 มิ.ย. 2565 | 10:00 น.

"กนอ." เล็งทำตลากเชิงรุกบุกตลาดต่างประเทศดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าไทย หนุนผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศพบปะนักลงทุนต่างชาติ เปิดโอกาสให้นำเสนอศักยภาพและจุดเด่นของแต่ละพื้นที่

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.มีแผนเชิญชวนให้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมพบปะกับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจเข้าไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ได้นำเสนอความพร้อมด้านศักยภาพและจุดเด่นของพื้นที่ เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดเม็ดเงินและการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น 

 

ขณะเดียวกัน กนอ.ยังมีแผนทำการตลาดเชิงรุกในต่างประเทศ โดยจะไปโรดโชว์เพื่อพบปะนักลงทุนต่างชาติ นำเสนอข้อมูลพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วย

 

“ขณะนี้หลายประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญของไทยต่างทยอยเปิดประเทศแล้ว จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้พบปะผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ.มีศักยภาพ พร้อมรองรับการลงทุน และเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งศักยภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร และการบริหารจัดการอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายและเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง”

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีนิคมอุตสาหกรรมได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ อาทิ นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่1) อำเภอสะเดา และโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความสนใจจาก JETRO Bangkok 

 

โดย กนอ.ได้นำเสนอศักยภาพเชิงพื้นที่ ความพร้อมด้านการลงทุน อาทิ ระบบสาธารณูปโภค การให้บริการและเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการลงทุนในจังหวัดสงขลา เพื่อดึงดูดภาคเอกชนญี่ปุ่นให้มาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อกระจายการลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่นสู่ภูมิภาคในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสงขลา และส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมยางพารา

 

"กนอ." เล็งทำตลากเชิงรุกบุกตลาดต่างประเทศ

 

ส่วนนิคมอุตสาหกรรม Smart Park และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ในพื้นที่จังหวัดระยอง ก็ได้รับความสนใจจาก Enterprise Singapore ที่มาเยี่ยมชมพื้นที่ และพูดคุยถึงแนวทางความร่วมมือกับ กนอ. ในอนาคต 

นอกจากนี้ คณะผู้แทนกระทรวงพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐซาบาห์ และรัฐสลังงอร์(Ministry of Industrial Development of Sabah Govermment and Selangor State Government) จากประเทศมาเลเซีย ยังได้ให้ความสนใจเข้ารับฟังบรรยายสรุปภาพรวมและการส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อชักจูงนักลงทุนมาเลเซียให้เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตอีกด้วย

ล่าสุด นายวีริศ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อมอบนโยบาย รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ แผนการส่งเสริมการชักจูงนักลงทุนจากต่างประเทศ