svasdssvasds

กนอ.ผนึกรัฐ เอกชน วางเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 2.5 ล้านกก.คาร์บอนไดออกไซด์ใน 5 ปี

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 พ.ค. 2565 เวลา 4:19 น.

กนอ.ผนึกรัฐ เอกชน วางเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 2.5 ล้านกก.คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายใน 5 ปี มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้ กำหนดนโยบายเพื่อเป็นผู้นำในการลดก๊าซเรือนกระจก สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ นิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 

 

นอกจากนี้ กนอ.ยังให้บริการระบบสาธารณูปโภคของนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการเอง โดยตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวของประเทศ รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs)
 

สำหรับปีงบประมาณ 2565 กนอ.ดำเนินโครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขณะที่สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงาน

 

กนอ.ผนึกรัฐ เอกชน วางเป้าลดก๊าซเรือนกระจก  2.5 ล้านกก.คาร์บอนไดออกไซด์ใน 5 ปี

 

สำหรับการสัมมนา การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) มีขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การดำเนินงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักประเมินและรับรองโครงการ สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่ง กนอ. พร้อมด้วยผู้พัฒนานิคมฯ และผู้ประกอบการ มุ่งมั่นพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 

ดังนั้น จะนำสิ่งที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ไปเป็นแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ต่อไป

 

“การแก้ปัญหาโลกร้อน เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของภาคอุตสาหกรรมไทย กนอ.จึงตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมให้ได้ 2.5 ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายใน 5 ปี (2564-2568) รวมถึงการขยายเครือข่ายความร่วมมือการลดก๊าซเรือนกระจกไปสู่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมด้วย” 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด