เริ่มแล้ว รฟท.เปิดเดินรถไฟเส้นทางบ้านแหลม – แม่กลอง เพิ่ม 4 ขบวน

03 มิถุนายน 2565

รฟท.เปิดให้บริการรถไฟชานเมือง เส้นทางบ้านแหลม – แม่กลอง เพิ่ม 4 ขบวน เตรียมทยอยปรับเพิ่มการเดินรถรองรับความต้องการเดินทางประชาชนมากขึ้น

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นภายหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 และเปิดเรียนแบบ ON SITE การรถไฟฯ จึงได้เปิดให้บริการขบวนรถชานเมืองในเส้นทางสายบ้านแหลมแม่กลอง เพิ่มเติม จำนวน 4 ขบวน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย ขบวนรถชานเมืองที่ 4381/4382 , 4385/4384  บ้านแหลม – แม่กลอง – บ้านแหลม 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป การรถไฟฯ จะมีขบวนรถให้บริการรวม 198 ขบวนต่อวัน โดยแบ่งเป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์ 54 ขบวน ขบวนรถเชิงสังคมเปิดให้บริการ 144 ขบวน  และแบ่งตามเส้นทางได้เป็นสายเหนือ 36 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 46 ขบวน  สายใต้ 50 ขบวน สายตะวันออก 24 ขบวน สายมหาชัย 34 ขบวน และสายแม่กลอง 8 ขบวน 

เริ่มแล้ว รฟท.เปิดเดินรถไฟเส้นทางบ้านแหลม – แม่กลอง เพิ่ม 4 ขบวน

ขณะเดียวกันการรถไฟฯ ยังมีแผนทยอยปรับเพิ่มการเดินรถให้สอดรับกับความต้องการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับให้ฝ่ายการช่างกลหมั่นตรวจเช็คและเร่งปรับปรุงหัวรถจักร และตู้โดยสาร เพื่อนำมาเปิดให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ

เริ่มแล้ว รฟท.เปิดเดินรถไฟเส้นทางบ้านแหลม – แม่กลอง เพิ่ม 4 ขบวน

 

อย่างไรก็ตามแม้ปัจจุบันสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศจะลดลง แต่การรถไฟฯ ยังให้ความสำคัญต่อมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขควบคู่กัน โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชันไทยชนะก่อนและหลังใช้บริการ หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ  ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน