เปิดปม รฟท.ยกเลิกสัญญาเช่า “ตลาดค่ายเชลยศึก” จ.กาญจนบุรี

20 พ.ค. 2565 | 09:00 น.

รฟท.เปิดสาเหตุยกเลิกสัญญาบ.วิชั่นอินสเป็คเตอร์ฯเหตุค้างค่าเช่า หมดสิทธิ์ต่อสัญญาตลาดค่ายเชลยศึก ลุยเร่งรัดรับมอบพื้นที่คืน

นายเอก สิทธิเวคิน รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เปิดเผยว่า จากกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (บก.อส.) ได้เข้าตรวจค้นตลาดค่ายเชลยศึก ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ เชิงสะพานข้ามแม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซึ่งได้รับร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมทั้งมีการแสดงดนตรีส่งเสียงรบกวนในยามวิกาล โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) นั้น เบื้องต้น การรถไฟฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันที พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของการรถไฟฯ ที่ได้มีการประกาศเชิญชวนจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ เมื่อปี 2561 ขณะนั้น บริษัท วิชั่นอินสเป็คเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาให้การรถไฟฯ สูงสุด และได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเช่าพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีหนังสือขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่มายังการรถไฟฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2561 เพื่อตรวจสอบขนาดสัดส่วนแนวเขตที่ดิน รวมทั้งเจรจากับผู้บุกรุกในพื้นที่ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือแจ้งอนุญาตให้บริษัทฯ เข้าใช้พื้นที่ เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งให้นับเป็นวันเริ่มต้นสัญญา

เปิดปม รฟท.ยกเลิกสัญญาเช่า “ตลาดค่ายเชลยศึก” จ.กาญจนบุรี

นายเอก กล่าวต่อว่า การรถไฟฯ มีหนังสือลงวันที่ 27 กันยายน 2562 และ 27 เมษายน 2563 เร่งรัดให้ บริษัท วิชั่นอินสเป็คเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลงนามในสัญญาและชำระเงินค่าเช่าและค่าต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท วิชั่น อินสเป็คเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่มาลงนามและชำระค่าเช่าต่างๆ ตามที่ตกลงไว้ การรถไฟฯ จึงมีหนังสือลงวันที่ 5 เมษายน 2565 บอกเลิกการได้รับสิทธิ์การเช่า ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นมา พร้อมกับแจ้งให้เลิกใช้ประโยชน์พร้อมกับขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากพื้นที่เช่าภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 พร้อมกับเรียกเก็บค่าใช้ประโยชน์ตั้งแต่วันใช้พื้นที่ด้วย ซึ่งปัจจุบันการรถไฟฯ อยู่ระหว่างเร่งรัดเพื่อรับมอบพื้นที่คืน