Dow ผนึกสมาคมเคมีฯ-สพฐ. พัฒนาครูวิทย์ไทย ติวเข้มผ่านออนไลน์อีก 200 คน

27 พฤษภาคม 2565

Dow ผนึกสมาคมเคมีฯ-สพฐ. เดินหน้าพัฒนาครูวิทย์ไทยจัดอบรมออนไลน์ โครงการห้องเรียนเคมีดาว ต่อเนื่องรุ่นที่ 9 จำนวน 200 คน

 

รายงานข่าวจากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) เผยว่า ได้ร่วมกับร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพครูวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง จัดเวิร์คช้อปออนไลน์ “การอบรมเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา และโครงการห้องเรียนเคมีดาว รุ่นที่ 9”

 

Dow ผนึกสมาคมเคมีฯ-สพฐ. พัฒนาครูวิทย์ไทย ติวเข้มผ่านออนไลน์อีก 200 คน

 

การอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom ให้กับครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศจำนวนกว่า 200 คน มุ่งขยายผลและประยุกต์เทคนิคการทดลองที่มีความปลอดภัย ประหยัด ใช้สารเคมีน้อย สู่ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นของเด็กไทยทั่วประเทศ โดยมีครูต้นแบบของโครงการฯ ในรุ่นก่อน ๆ ร่วมถ่ายทอดเทคนิคการสอนที่สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนผ่านการลงมือปฎิบัติจริงด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน

 

Dow ผนึกสมาคมเคมีฯ-สพฐ. พัฒนาครูวิทย์ไทย ติวเข้มผ่านออนไลน์อีก 200 คน

 

Dow ผนึกสมาคมเคมีฯ-สพฐ. พัฒนาครูวิทย์ไทย ติวเข้มผ่านออนไลน์อีก 200 คน

 

  • เกี่ยวกับ ‘กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย’

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow Thailand Group) เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ประกอบด้วยบริษัทที่ ดาว เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และกลุ่มบริษัทร่วมทุนเอสซีจี - ดาว ซึ่งดาวได้ร่วมกับบริษัท เอสซีจี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ ดาว ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยมีโรงงานหลายแห่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ตลาดหลักของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยได้แก่ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง