svasdssvasds

"กฟผ." เปิดขายซองประกวดราคาโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำสองเขื่อนใหญ่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
20 พ.ค. 2565 เวลา 3:51 น. 95

"กฟผ." เปิดขายซองประกวดราคาโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำสองเขื่อนใหญ่ เดินหน้าติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงทดแทนอุปกรณ์เดิม หนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. เปิดขายเอกสารประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 4-5 จังหวัดกาญจนบุรี กำลังผลิตรวม 360 เมกะวัตต์ 

 

และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประภา เครื่องที่ 1-3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังผลิตรวม 240 เมกะวัตต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและขยายอายุการใช้งานโรงไฟฟ้า 

 

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2565 และเปิดซองประกวดราคาโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประภา เครื่องที่ 1-3 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 

และ โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 4-5 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

 

โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนรัชชประภามุ่งปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยยืดอายุการใช้งานออกไปไม่น้อยกว่า 30 ปี ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และเป็นการเตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนไปสู่โรงไฟฟ้าดิจิทัล (Digital Power Plant) 

 

กฟผ. เปิดขายซองประกวดราคาโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

 

ด้วยการนำ AI (Artificial Intelligence) เข้ามาวางแผนเดินเครื่องและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ นอกจากนี้โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 4-5 ยังใช้เทคโนโลยีแบบสูบกลับที่สามารถสูบน้ำกลับขึ้นมากักเก็บเป็นพลังงานสำรอง (Energy Storage System: ESS) ได้อีกด้วย 
 

โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประภา เครื่องที่ 1-3 มีแผนทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2568-2570 และโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 4-5 มีแผนทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2569-2570 การปรับปรุงโครงการทั้งสองจะช่วยสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบายมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality 

แท็กที่เกี่ยวข้อง