svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ปศุสัตว์ ชวนประมูล “โคเนื้อพันธุ์บราห์มัน-โคพันธุ์ซาฮิวาล”

19 พฤษภาคม 2565

ปศุสัตว์ แจ้งข่าวดี ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ตำบลหนองรี อำเภอสนธิ จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน-โคพันธุ์ซาฮิวาลโดยวิธีขายทอดตลาด รวมจำนวน 81 ตัว เปิดประมูล ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อลพบุรี วันที่ 7 มิ.ย.นี้

นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ตำบลหนองรี อำเภอสนธิ จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มันและโคพันธุ์ซาฮิวาลโดยวิธีขายทอดตลาด รวมจำนวน 81 ตัว เป็นเพศผู้ 61 ตัว เพศเมีย 20 ตัว เป็นสัตว์พันธุ์คัดออกและสัตว์คัดออกโดยวิธีประมูลราคาเป็นรายตัว ณ บริเวณคอกคัดสัตว์หน่วยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 – 9.30 น. และเริ่มประมูลราคาตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมประมูลราคา ณ วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ปศุสัตว์ ชวนประมูล “โคเนื้อพันธุ์บราห์มัน-โคพันธุ์ซาฮิวาล”

 

“โคเนื้อพันธุ์บราห์มัน” เป็นโคเนื้อที่ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศร้อนได้ดี ทนต่อแมลงและโรค โตเร็ว และเหมาะสำหรับเป็นโคพื้นฐานสำหรับการผสมพันธุ์เพื่อยกระดับสายเลือดของโคพันธุ์พื้นเมืองของไทยและปรับปรุงพันธุ์เพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพดี และโคนม เช่น ผสมกับพันธุ์ชาร์โรเล่ย์เพื่อผลิตโคขุน และผสมกับพันธุ์โฮสสไตน์ฟรีเชี่ยน (ขาวดำ) เพื่อผลิตโคนม และผสมกับพันธุ์ซิมเมนทอล เพื่อผลิตโคกึ่งเนื้อกึ่งนม และใช้เป็นแม่พื้นฐานในการสร้างสายพันธุ์โคพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะกับโคพันธุ์เนื้อสายเลือดยุโรป เพื่อนำลูกไปเลี้ยงผลิตเป็นโคขุน สำหรับโคพันธุ์ซาฮิวาลนั้น เป็นโคกึ่งเนื้อกึ่งนมมีลักษณะดีเด่น คือ การทนร้อน ทนโรคและแมลงในเขตร้อน เลี้ยงง่ายทนต่อสภาพขาดแคลนอาหาร สามารถปรับตัวอยู่ได้ในสภาพการเลี้ยงที่มีอาหารหยาบคุณภาพต่ำได้ดี

 

สำหรับขั้นตอนและระเบียบของผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคาต้องมีการลงทะเบียนตามที่ราชการกำหนดก่อนที่มีการเปิดประมูล มีการวางมัดจำจำนวน 1,000 บาท กับคณะกรรมการประมูลราคาเพื่อรับป้ายหมายเลขตามลำดับที่ลงทะเบียนไว้โดยจะคืนเงินมัดจำเมื่อนำป้ายหมายเลขมาคืนแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ แสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับลงทะเบียน แสดงผล/เอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ปศุสัตว์ ชวนประมูล “โคเนื้อพันธุ์บราห์มัน-โคพันธุ์ซาฮิวาล”

ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงโดยการวัดไข้ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ประมูล มีการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือในการชำระเงินต่างๆ ผ่านธนาคารโดยใช้ Application ธนาคาร ในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Netbank เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอไม่รับเงินสด ในการประมูลต้องเสนอราคาสูงกว่าราคาขั้นต่ำและเสนอราคาขึ้นไปครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 บาท พร้อมชูป้ายหมายเลขให้คณะกรรมการดู คณะกรรมการที่เปิดประมูลจะนับ 1 ถึง 3 เมื่อไม่มีผู้เสนอราคาสูงขึ้นไปอีก จะถือว่าผู้เสนอราคาคนสุดท้ายคือ ผู้ที่ประมูลได้

 

 

โดยผู้ที่ประมูลได้ต้องชำระเงินเป็นจำนวนร้อยละ 25 ของราคาที่ประมูลได้ทันที ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ประมูลราคา และเมื่อชำระเรียบร้อยแล้วให้ทำการขนย้ายโคที่ประมูลได้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ชำระค่าพัสดุครบถ้วน โดยการชำระเงินจะผ่านการโอนผ่านธนาคาร ใช้ Application ผ่านเครื่อง EDC/QR Code เท่านั้น

ปศุสัตว์ ชวนประมูล “โคเนื้อพันธุ์บราห์มัน-โคพันธุ์ซาฮิวาล”

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190 โทร. 06-5115-8757 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

 

ปศุสัตว์ ชวนประมูล “โคเนื้อพันธุ์บราห์มัน-โคพันธุ์ซาฮิวาล”