“พาณิชย์”ขีดชื่อนิติบุคคล 8,833 ราย เป็นบริษัทร้างป้องมิจฉาชีพนำไปหลอกลวง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
13 พ.ค. 2565 เวลา 3:24 น. 653

“พาณิชย์”ขีดชื่อนิติบุคคล 8,833 ราย เป็นบริษัทร้าง ป้องกันมิจฉาชีพนำไปใช้หลอกลวง เหตุไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน 3 ปี และไม่จดทะเบียนชำระบัญชีใน 3 ปี นับจากวันจดทะเบียนเลิก แนะการติดต่อทำธุรกิจหรือร่วมลงทุน ต้องตรวจสอบนิติบุคคลให้ดีก่อน ผ่าน 3 ช่องทาง  

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการขีดชื่อนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครออกจากทะเบียน เนื่องจากไม่นำส่งงบการเงินติดต่อกัน 3 ปี (ปีงบการเงิน 2560-2562) จำนวน 4,441 ราย และไม่จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีภายใน 3 ปี นับแต่วันรับจดทะเบียนเลิก จำนวน 4,392 ราย รวมทั้งสิ้น 8,833 ราย

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้เป็นปัจจุบัน สร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจที่จะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ และป้องกันความเสียหายจากกลุ่มมิจฉาชีพต่าง ๆ ส่วนนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ได้ประสานให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการในแนวทางเดียวกัน

 

 

         เพราะหากไม่ขีดชื่อออกจากทะเบียน ชื่อของนิติบุคคลนั้นจะคงค้างอยู่ในฐานข้อมูลทะเบียน ทำให้ไม่สอดคล้องกับจำนวนนิติบุคคลที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน ส่งผลต่อประชาชน ผู้ร่วมค้า หรือผู้ร่วมลงทุนอาจเข้าใจผิดในสถานะของนิติบุคคลเหล่านั้นได้ และก่อให้เกิดความเสียหายจากการทุจริตหลอกลวงตามมา  อย่างไรก็ตาม เมื่อนิติบุคคลมีสถานะร้าง จะต้องสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล แต่อาจกลับคืนสู่ทะเบียนได้โดยการร้องขอต่อศาลภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน

ทั้งนี้การปรับปรุงฐานข้อมูลสถานะของนิติบุคคล ถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลนิติบุคคล อันจะส่งผลต่อการวิเคราะห์การเจริญเติบโตในภาคธุรกิจและตัดโอกาสการถูกหลอกลวงของประชาชน ดังนั้น นิติบุคคลจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

ซึ่งการจัดทำงบการเงินประจำปีและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถือเป็นหน้าที่สำคัญของนิติบุคคล รวมไปถึงกรณีที่นิติบุคคลจะยุติธุรกิจลง แต่ก็ยังคงมีหน้าที่ในการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีให้เสร็จสิ้น

ทั้งนี้ ขอฝากให้มีการศึกษาคู่ค้าหรือการเลือกลงทุนกับธุรกิจใด จะต้องตรวจสอบข้อมูล หรือสถานะให้ดี เพื่อป้องกันการมิให้เกิดความเสียหายขึ้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง