“จุรินทร์”ย้ำดูแลน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ตรึงราคาไม่ให้ขาดตลาด

10 พ.ค. 2565 | 04:06 น.

“จุรินทร์”ย้ำดูแลน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ตรึงราคาไม่ให้ขาดตลาด ใช้ วิน-วิน โมเดล เจรจา 3 ฝ่ายดูแลราคาน้ำมันปาล์ม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาสินค้าขณะนี้ได้ติดตามอยู่ตลอด ต้องยอมรับความจริงว่าราคาสินค้าที่มีการปรับตัวสูงขึ้นบางรายการเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมาก ซึ่งมีผลกับ 1.ต้นทุนการผลิต 2.ราคาขนส่ง โดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ไกลต้องรับภาระเพิ่มขึ้น เพราะค่าขนส่งแพงขึ้น แต่กระทรวงพาณิชย์พยายามกำกับดูแลให้ดีที่สุด โดยดูจากต้นทุนเป็นหลัก

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำหรับราคาหน้าโรงงานกำกับราคาไว้ให้เป็นภาระกับผู้บริโภคน้อยที่สุด แต่ก็ไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรที่ได้ราคาพืชผลเกษตรดีมาก เพราะขณะนี้พืชเกษตรราคาดีทุกตัวไม่ว่าจะเป็นยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังหรือแม้แต่ข้าวก็ราคาดีขึ้น เพราะปีนี้การส่งออกข้าวจะเพิ่มกว่าปีที่แล้ว ปีที่แล้วส่งออกข้าวได้ 6.1 ล้านตัน ปีนี้คาดว่าส่งออกได้ 7-8 ล้านตัน เชื่อว่าช่วยให้ราคาข้าวดีขึ้น

 

ปาล์มน้ำมัน

ตอนนี้ที่ผู้บริโภคเดือดร้อนคือราคาน้ำมันปาล์มบริโภค เป็นเพราะราคาผลปาล์มดีมากขึ้นไปถึง 11-12 บาท ทำให้ต้นทุนการผลิตน้ำมันปาล์มขวดเพิ่มสูงขึ้น แต่กระทรวงพาณิชย์พยายามที่จะจับมือกับผู้ผลิตน้ำมันปาล์มขวดในการแก้ปัญหาและมีการกำกับราคาที่ไม่ให้สูงเกินกว่าราคาโครงสร้าง ซึ่งความจริงต้องตกประมาณขวดละ 76.50 บาท แต่เราพยายามกำกับราคาและปรับลดลงมาเหลือ 66.50 บาท

น้ำมันปาล์ม

และมีสินค้าหลายตัวที่ราคาลดลงกว่าปีที่แล้ว ผัก เช่น ถั่วฟักยาว ราคาเฉลี่ย 55.50 บาท/กก. แต่ปีที่แล้วเวลาเดียว  62.78 บาท/กก. ผักกาดขาวปลี กิโลกรัมละ 31.50 บาท ปีที่แล้ว 32.50 บาท/กก. ต้นหอมปัจจุบันกิโลกรัมละ 65 บาท ปีที่แล้วราคา 68.50 บาท/กก. ผักชีประมาณกิโลกรัมละ 94 บาท ปีที่แล้ว 107.80 บาท/กก. ปลา เช่น ปลาดุกเฉลี่ยกิโลกรัมละ 74.80 บาท แต่ปีที่แล้ว 85 บาท/กก.ซึ่งมีหลายตัวที่ราคาลดลง  รวมทั้งราคาชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนปีนี้ได้มีการจัด พาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน Lot 17 Back To School ลดสูงสุด 65% ส่วนที่เหลือก็จะตรึงราคาไว้

ผลปาล์มน้ำมัน

“ในเรื่องปาล์ม การตรึงราคาจะพยายามทำให้ได้นานที่สุดและจะมีการหารือร่วมกันระหว่างเกษตรกร ตัวแทนเกษตรกร ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่งก็ต้องการให้ราคาดีที่สุดแต่โรงงานต้องซื้อปาล์มราคาแพงขึ้นและทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ไป 60 กว่าบาท/กก. แล้ว ส่งผลให้น้ำมันปาล์มขวดสูงขึ้น แต่เราพยายามกดราคาลงมาประมาณ 10 บาทต่อขวด แต่ทุกฝ่ายจะประชุมร่วมกันฝตอนนี้ตั้งหลักว่าเราจะช่วยดู 2 ส่วน

1.ราคาให้เดือดร้อนผู้บริโภคน้อยที่สุด เกษตรกรชาวสวนปาล์มได้ราคาดีที่สุด 2.เรื่องปริมาณไม่ให้ขาดแคลน และจะมีการหารือกันว่าปริมาณสต๊อกควรอยู่ที่เท่าไหร่ ไม่เช่นนั้นนอกจากจะเจอเรื่องราคาแล้วจะเจอเรื่องปริมาณเป็นปัญหาซ้ำสอง เราจะป้องกันช่วยดูแลทั้งสองข้อ จะมีการประชุมทุกฝ่ายและหาข้อสรุปร่วมกัน ถ้ามีความจำเป็นต้องเข้า ครม.ก็จะเข้า โดยจะทำให้เร็วและใช้ วิน-วินโมเดล เข้ามาดูแลทุกฝ่ายให้ดีที่สุด”