บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนใช้ได้ถึงเดือนไหน ลงทะเบียนใหม่วันไหนดูเลย

28 เม.ย. 2565 | 21:04 น.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ใช้ได้ถึงเดือนไหน แล้วลงทะเบียนใหม่วันไหนเช็ครายละเอียดทั้งหมดตรวจสอบด่วน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ที่กรมบัญชีกลางโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.45 ล้านรายต่อเดือนนั้น โดยโอนให้ทุกๆ เดือน ดังนี้

 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน

 • เติมเงินวงเงินซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน และ ได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมทั้งสิ้น 500 บาท
 •  กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน  (เดือนนี้สิ้นสุดโครงการเพิ่มกำลังซื้อจำนวน 200 บาท)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังนี้

 •  ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
 •  ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
 •  ค่าโดยสาร 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และ ปริมณฑล)
 •  รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และ สายสีม่วง
 •  รถไฟฟ้า BTS
 •  รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
 • รถโดยสาร ขสมก
 • ค่าก๊าซหุงต้ม จำนวน 100 บาท (เม.ย.-มิ.ย.) 

(ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

 

 

ทุกวันที่ 18  ของเดือน

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 ทุกวันที่ 22 ของเดือน

 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท 
 • เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท 
 • เบี้ยความพิการโครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผ่านบัตรประชาชน เช่นผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ป่วยสูงอายุ จำนวน 200 บาท  สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ได้อีกด้วย
 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง
 • สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 

โดย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ได้ถึงเดือนกันยายน 2565  เนื่องจากกระทรวงการคลัง มีนโยบายเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ประมาณเดือนสิงหาคม-กรกฏาคม

 

สำหรับเงื่อนไขเบื้องต้น

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นภิกษุ ผู้ต้องขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์
 •  ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐที่รับค่าตอบแทนจากรัฐ
 •  รายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท/คน/ปี และรายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 1 แสนบาท/คน/ปี
 • ต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์
 • ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามหลักเกณฑ์

 

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 เกณฑ์ลงทะเบียนที่ปรับใหม่

 • เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ (ก.ค. - ส.ค.65) และเริ่มใช้สิทธิ 1 ต.ค. เป็นต้นไป
 • เปิดรับลงทะเบียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 •  มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 •  ผู้ได้รับสิทธิปี 2565 จะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรเดิมใช้ได้ถึงก.ย.65)